MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent

Blog

Budite u toku sa novostima i promenama iz sveta finansija. Čitajte naš blog i pronađite praktične i stručne savete iz sveta računovodstva ili korisne informacije iz sveta digitalne imovine koje vam mogu biti od pomoći.
Radujemo se vašoj prijavi na naš newsletter.

Budite u toku sa novostima i promenama iz sveta finansija. Čitajte naš blog i pronađite praktične i stručne savete iz sveta računovodstva ili korisne informacije iz sveta digitalne imovine koje vam mogu biti od pomoći.
Radujemo se vašoj prijavi na naš newsletter.

Agencija za privredne registre (APR) obavestila je privredna društva da je od 1. oktobra korisnicima na raspolaganju servis koji omogućuje istovremeno podnošenje elektronske registracione prijave za osnivanje privrednog društva i …

Minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za period januar – decembar 2024. godine iznosiće 271 dinar (neto), po radnom času. Shodno tome, neto minimalna zarada …

Tekst pisao: Miloš Praštalo, CPA, osnivač i direktor MNP Advisory  Posle 5-6 godina rada u sferi digitalne imovine, i preko 100 konsultacija sa privrednim subjektima na datu temu, došao sam …

Pitanje čuvanja elektronskih faktura regulisano je odredbama dva propisa: Zakona o elektronskom fakturisanju (u daljem tekstu: Zakon), i Uredbe o uslovima i načinu čuvanja i stavljanja na uvid elektronskih faktura …

Ministarstvo finansija je objavilo obaveštenje o poveravanju vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izveštaja, u kojem se podsećaju pravna lica i preduzetnici da mogu poveriti te poslove isključivo pravnim licima …

Po Zakonu o PDV i članu 25. prenos kriptovaluta je oslobodjen obračunavanja PDV. Medjutim za digitalne tokene tako nešto zavisi od slučaja do slučaja. Šta to u prevodu znači? Zakonodavac …

Udruženje građana „Komitet pravnika za ljudska prava“ (YUCOM) objavio je na svojoj internet strani „Vodič kroz privredno-kaznene postupke: prekršaji i privredni prestupi“ (u daljem tekstu: Vodič): Vodič možete preuzeti: ovde …

Poslodavci imaju na raspolaganju niz poreskih olakšica kojima mogu umanjiti obaveze za poreze i doprinose po osnovu zarada. Olakšica za poslodavce koji obavljaju istraživanje i razvoj Od 1. marta 2022. …

1. ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM 1.1. Ko ima obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom? Obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom ima svako domaće ili strano pravno ili fizičko lice koje ima najmanje …

U „Službenom glasniku RS“, broj 47 od 8.6.2023. godine objavljen je Pravilnik o elektronskom fakturisanju (u daljem tekstu: Pravilnik). Pravilnik stupa na snagu 1. jula 2023. godine. Stupanjem na snagu …

Izmenama Zakona o porezu na dohodak građana koje su u primeni od 01. januara 2023. godine, izvršeno je brisanje rokova za podnošenje poreske prijave PPDG-1R prilikom: 1. Otpočinjanja obavljanja delatnosti …

Izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) objavljenim u „Službenom glasniku RS“, broj 109 od 19.11.2021. godine predviđena je obaveza privrednih društava i preduzetnika da se …

Godišnji porez na dohodak građana na prihode ostvarene u 2022. godini, u 2023. godini obračunava se i plaća po sistemu samooporezivanja, umesto po rešenju poreskog organa kako je to bilo …

Agencija za privredne registre je objavila da će se registraciona prijava za osnivanje privrednih društava od 17. maja 2023. godine podnositi isključivo u elektronskoj formi. Od tog datuma više neće …

Koje poreske olakšice mogu koristiti IT firme? Sa četvrtom industrijskom revolucijom došla je nova šansa za Republiku Srbiju i našu privredu. Najveći izvozni potencijal jesu IT proizvodi (polako prelaze izvoz …

Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) pokrenula je inicijativu koju je do sada prihvatilo više od 130 zemalja, koje predstavljaju 90 odsto svetske ekonomije – da uvedu globalni minimalni …

Poreska uprava obaveštava sve obveznike u vezi plaćanja poreskih obaveza – poreza i doprinosa (u daljem tekstu: porez). 1. Kada da platite poreze – Porez se plaća o dospelosti poreza, …

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi iz Zakona o porezu na dohodak građana za isplate od 1. februara 2023. do 31. januara 2024. godine (očekuje se objavljivanje u „Službenom glasniku RS“ do …

Poreska uprava je izvršila obračun poreza i doprinosa za 2023. godinu za preduzetnike paušalce. Rešenja se dostavljaju u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave u periodu 19.01. – 23.01.2023. godine …

Blockchain tehnologija (ili neka buduća “v2 verzija”) će imati potencijal da promeni oblast knjigovodstva i računovodstva na mnogo načina. Neki od potencijalnih uticaja uključuju: Takođe ova tehnologija (ili neka buduća …

Jedna od najvažnijih izmena tiče se postupanja sa finansijskim izveštajima sastavljenim od strane pravnog lica ili preduzetnika koji nije upisan u Registar pružalaca računovodstvenih usluga Do sada je bilo predviđeno …

U nastavku dajemo pregled najvažnijih izmena, a koje se tiču najvećeg broja privrednih subjekata: Izvor: neobilten

Pružanje usluga povezanih s digitalnom imovinom uređeno je Zakonom o digitalnoj imovini i podzakonskim aktima nadzornih organa (NBS i Komisije za hartije od vrednosti) donetim na osnovu tog zakona. Dozvolu …

Test samostalnosti počeo je sa primenom od 01. marta 2020. godine i tim povodom je Poreska uprava objavila uputstvo za primenu testa samostalnosti, kojim preciznije definiše kako će se posmatrati …

Na Portalu javnih nabavki objavljen oglas o javnoj nabavci usluge integracije fiskalizacije sa sistemom E faktura. Naručilac je Ministarstvo finansija, procenjena vrednost nabavke je 250 miliona dinara, a rok za …

Prema članu 46. Zakona, lice koje se bavi prodajom robe i nepokretnosti ili vršenjem usluga u Republici Srbiji ne sme od stranke ili trećeg lica da primi gotov novac za …

Pokretanje i vođenje startapa često nije jednostavan i lak put. Kako bi se osnažili postojeći i ohrabrili budući startap preduzetnici, kreiran je Startap portal kao centralno mesto povezivanja, informisanja i …

Radna grupa koja se bavi predlozima za rešavanje statusa frilensera u Srbiji objavila je novi model po kome bi u narednoj godini trebalo da se oporezuju radnici na internetu. Ubuduće …

Ministar finansija Siniša Mali najavio je povećanje neoporezivog iznosa zarade i smanjenje stope doprinosa PIO na teret poslodavca. Novi neoporezivi iznos zarade iznosiće 21.712 dinara, umesto sadašnjih 19.300 dinara. Stopa …

Minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za period januar – decembar 2023. godine iznosiće 230 dinara (neto), po radnom času. Vlada Srbije je donela odluku …

Uvod Privredno društvo je pravno lice koje obavlja delatnost u cilju sticanja dobiti, i osniva se u jednoj od zakonom predviđenih pravnih formi: ortačko i komanditno društvo (društva lica), i …

S obzirom da od Maja 2022. godine više ne važi Zakon o fiskalnim kasama, Poreska uprava je kontrolnu listu za fiskalne kase zamenila novom kontrolnom listom – za evidentiranje prometa …

Ukoliko u Republici Srbiji nameravate da sprovedete projekat istraživanja i razvoja, ili želite da komercijalno iskoristite predmet prava intelektualne svojine (autorsko delo ili patent), ili želite da investirate u startape …

Ukoliko u Republici Srbiji nameravate da sprovedete projekat istraživanja i razvoja, ili želite da komercijalno iskoristite predmet prava intelektualne svojine (autorsko delo ili patent), ili želite da investirate u startape …

Ukoliko u Republici Srbiji nameravate da sprovedete projekat istraživanja i razvoja, ili želite da komercijalno iskoristite predmet prava intelektualne svojine (autorsko delo ili patent), ili želite da investirate u startape …

Nakon što je u četvrtak 18. avgusta objavljena Uredba o izmeni Uredbe o programu podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plata”, Nacionalna služba za zapošljavanje je danas raspisala Javni poziv za …

Racio analiza predstavlja instrument za procenu finansijske pozicije i potencijala preduzeća. Na osnovu sveobuhvatne analize mogu se sastaviti finansijski izveštaji koji će dati pravu sliku o poslovanju preduzeća. Pokazatelji ili …

Nedavno je JKP Infostan tehnologije svojim klijentima poslalo obaveštenje o novom načinu izdavanja računa, a u vezi sa iskazivanjem PDV. Suština je u sledećem: JKP Infostan više neće iskazivati PDV …

Ukoliko je izdata e-faktura preko portala: efaktura.mfin.gov.rs ta faktura je merodavna za knjiženje u poslovnim knjigama. Naime, dešava se da dobavljači pošalju i novu e-fakturu ali uz nju kao prilog …

Internet. Neophodan. Neizbežan. Evo, on nas spaja, pa tako i komuniciramo upravo sada. Vi ovo čitate iz nekog web-pregledača, a razdoblje u kome interneta nije bilo, teško da možemo i …

Obavеštavaju se fizička lica, prеduzеtnici i pravna lica da jе dana 1.06.2022. godinе, po prvi put puštеn u rad programski pakеt eUverenja na portalu Jеdinstvеnog informacionog sistеma lokalnе porеskе administracijе …

Pružaoci računovodstvenih usluga imaju još nešto više od šest meseci da usklade svoje poslovanje sa Zakonom o računovodstvu. To pre svega znači da sva pravna lica i preduzetnici koji se …

Kompanije koje se bore da očuvaju likvidnost zbog nedospelih i neplaćenih potraživanja mogu svoje probleme rešiti korišćenjem faktoringa. Najkraće objašnjenje je da je ovo finansijski instrument kojim se kratkoročno finansiraju …

Izvoz robe i usluga regulisan je Zakonom o spoljnotrgovinskom poslovanju. Načini naplata i plaćanja definisani su Zakonom o deviznom poslovanju. Ko može da se bavi spoljnom trgovinom, odnosno da se …

Ovaj članak napisao je Miloš Praštalo, ovlašćeni računovođa i stručnjak za kripto poreze. Drugi povezani članci iz serije „KRIPTO POREZI U SRBIJI“ nalaze se u delu I, delu II, delu …

Bliži se 1. jul 2022. godine, od kada će svi obveznici propisa o elektronskom fakturisanju biti u obavezi da prime i čuvaju elektronske fakture ukoliko im dobavljač pošalje takvu fakturu. …

Ovaj članak napisao je Miloš Praštalo, ovlašćeni računovođa i stručnjak za kripto poreze. Drugi povezani članci iz serije „KRIPTO POREZI U SRBIJI“ nalaze se u delu I, delu II i …

Ovaj članak napisao je Miloš Praštalo, ovlašćeni računovođa i stručnjak za kripto poreze. Drugi povezani članci iz serije „KRIPTO POREZI U SRBIJI“ nalaze se u delu I i delu II. …

Važnost pravilnog tumačenja finansijskih pokazatelja iz kvartalnih i godišnjih kompanijskih izveštaja postaje sve veća svakoga dana, i to ne samo za profesionalce iz sektora računovodstva i revizije, ekonomskih medija, državne …

Obveznik fiskalizacije koji prodaje jednonamenske vaučere, evidentira promet na elektronskom fiskalnom uređaju, pri čemu unosi: Artikal – Jednonamenski vaučer po pripadajućoj PDV stopi po šifarniku – na jednom računu može …

Prošle godine naš CEO Miloš Praštalo pisao je o (ne)ispravnim Google računima u tekstu koji možete pogledati na ovom linku. Da se podsetimo, Google je prošle godine počeo sa izdavanjem …

Ovaj članak je napisao Miloš Praštalo, ovlašćeni računovođa i stručnjak za kripto poreze. Drugi deo ove teme se nalazi ovde i odnosi se na pravna lica i preduzetnike. Povezani članak …

Ovaj članak je napisao Miloš Praštalo, ovlašćeni računovođa i stručnjak za kripto poreze. Drugi deo ove teme se nalazi ovde i odnosi se na fizička lica. Povezani članak sa ovom …

Povodom početka obavezne primene novog sistema fiskalizacije počev od 1. maja 2022. godine, često se postavljaju pitanja koji računi mogu da se koriste od strane kupaca privrednih subjekata za odbitak …

Direktorka Poreske uprave Republike Srbije Dragana Marković i ministar finansija u Vladi Srbije Siniša Mali, posetili su novi Kontrolni centar Poreske uprave Republike Srbije u Ustaničkoj ulici, koji pruža potpuni …

U ovom tekstu želimo da ukažemo pre svega na vrste fiskalnih računa i tipove transakcija u novom sistemu fiskalizacije, kao i na kombinacije vrsta fiskalnih računa i tipova transakcija, s …

Kreiranje liste brzorastućih kompanija od posebnog je značaja za shvatanje aktuelnih tržišnih trendova. Razumevanje zašto pojedine firme uspevaju u trenutku kada druge posrću ili stagniraju razdvaja investitore koji “igraju na …

Ministarstvo finansija je na svom sajtu objavilo Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2021. godinu: Poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana za 2021. godinu …

Započinjanje poslovanja često zavisi od mnogo faktora, a jedna od bitnih stavki je odluka da li ćete biti preduzetnik ili osnivač društva sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.). Ono što će svima …

Obavezu podnošenja godišnjeg izveštaja o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada imaju sva pravna lica i preduzetnici koji proizvode ili uvoze proizvode koji nakon upotrebe postaju poseban otpad. …

Propisi o novoj fiskalizaciji i propisi o PDV nisu usaglašeni povodom tretmana jednonamenskih vrednosnih vaučera. Naime, Zakon o PDV predviđeno je da se svaki prenos jednonamenskog vrednosnog vaučera koji izvrši …

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-29/2022-04 od 31.1.2022. god.) Odredbom člana 25. stav 1. tačka 1a) Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, …

O tome šta je tačno DeFi, kako radi, te koji su neki osnovni pojmovi, pisano je ovde. Zato ćemo se u ovom tekstu usredsrediti na malo detaljnija pojašnjenja o tome …

Fiskalni račun se izdaje u dinarima, po ceni koja se dobija kao proizvod cene u devizama i srednjeg kursa na dan prometa. Kako i kada će se izdati račun zavisi …

Podsećamo da je odredbama člana 22. Zakona o računovodstvu predviđena obaveza za sva pravna lica i preduzetnike koji sastavljaju Napomene uz finansijske izveštaje da u tom izveštaju u vezi sa …

Fenomen tokenizacije blockchain-om se širi planetom. Javnost uglavnom poistovećuje blockchain i tokenizaciju sa Bitcoin-om, ne znajući, što je i razumljivo, da kripto valute kao tokenizovano sredstvo plaćanja predstavljaju mali fragment …

Digitalizacija javnih usluga je važan proces za poslovni ambijent jer ga čini jeftinijim za poslovanje, privreda je konkurentnija, a smanjuje se i mogućnost za korupciju, poruka je panela o digitalizaciji …

Od 2019. godine je izmenom Zakona o porezu na dohodak građana ukinuto plaćanje poreza za ovaj vid izdataka. Ipak, podsećamo da postoje određeni uslovi koji prethodno moraju biti ispunjeni kako …

Šta je stambena zajednica Stambenu zajednicu čine svi vlasnici posebnih delova stambene, odnosno stambeno-poslovne zgrade. Ako zgrada ima više celina sa zasebnim ulazima, vlasnici posebnih delova svake od tih celina …

NFT i kripto često se svrstavaju u istu kategoriju, a brojne kompanije prisutne su na oba tržišta. U 2021. godini, zabeležene su prodaje NFT-jeva u vrednosti od skoro 25 milijardi …

Ako pravno lice ili preduzetnik posluje sa povezanim licima u zemlji ili inostranstvu, obavezan je da izveštaj preda Poreskoj upravi do 30.06. svake godine za prethodnu poslovnu godinu. Bitno je …

U poslednjih 10-ak godina svedoci smo transformacije tradicionalne ekonomije u digitalnu. Koliki je opseg promene, govori i i podatak da ¾ trenutne vrednosti kompanija iz S&P 500 proističe iz nematerijalne …

Kompanija Evoke obeležava svoj šesti rođendan i postaje Evoke Group. Reorganizacija podrazumeva da će u okviru kompanije biti kreirane četiri organizacione celine, a nastaje i potpuno nova celina – Tok3n, …

Sa manjkom znanja, stručnih kapaciteta i iskustva, u primeni zakona o digitalnoj imovini, vrlo se lako može pasti u zamku pogrešnog tumačenja i preteranog administriranja primene novih IT tehnologija u …

Fizička lica koja su ostvarila dohodak u 2021. godini preko 3.268.224 dinara obavezni su da podnesu poresku prijavu za godišnji porez na dohodak građana. Rezidenti Srbije prilikom obračuna uzimaju u …

U ovom novom, izmenjenom i dopunjenom izdanju bestselera Mit o preduzetništvu, Majkl E. Gerber raskrinkava urbane legende koje se tiču razvoja privatne firme i pokazuje da su opšteprihvaćene pretpostavke o …

Gost ove emisije je Nebojša Matić, osnivač i direktor Mikroelektronike. Gospodin Matić je neverovatno harizmatičan, lider sa vizijom, koji je kroz ovaj razgovor podelio svoju životnu priču od najranijih dana. …

Da li je obveznik fiskalizacije u obavezi da evidentira preko fiskalnog uređaja i promet sa pravnim licima zavisi isključivo od sledećeg: da li u poslovnom prostoru koji je prijavio vrši …

U današnje digitalno doba nema potrebe za štampanjem fiskalnih računa U Sloveniji je na snagu stupila izmena Zakona o porezu na dodatu vrednost (PDV) koja je, između ostalog, donela novine …

Poreska uprava je objavila svoju besplatnu android ESIR aplikaciju za novu fiskalizaciju i odgovarajuće uputstvo. Aplikacija ima naziv „ESIR Poreska uprava RS“ i može se preuzeti sa sledeće adrese na …

Krajem prošle godine usvojene su nove izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana. Između ostalih, značajna izmena izvršena je kada je u pitanju godišnji porez na dohodak građana …

Članom 10a stav 6. Zakona o PDV predviđeno je: „Poreski punomoćnik stranog lica u ime i za račun tog stranog lica obavlja sve poslove u vezi sa ispunjavanjem obaveza i …

Poštovani čitaoci i klijenti, budite slobodni da nam se obratite za detaljnije objašnjenje nekih subvencija ili olakšica sa liste ali pre toga samo pročitajte u uslovima da li ih ispunjavate …

Nakon što smo objavili tekstove o poreskom tretmanu digitalne imovine za fizička i pravna lica, pisali su nam svi koji su imali dodatna pitanja. Par ćemo izdvojiti ovde. Zakon o …

Jedan od vodećih trgovinskih lanaca u Hrvatskoj nedavno je uveo plaćanje kriptovalutama. Potrošačima je takav vid kupovine trenutno omogućen bez dodatne naknade i samo u online prodavnici. Vlasnici kriptovaluta mogu …

Agencija za privredne registre je pustila u rad novi Poseban informacioni sistem Agencije za prijem, obradu i javno objavljivanje finansijskih izveštaja, odnosno dokumentacije (PIS FI Agencije). Pristup aplikaciji za dostavljanje …

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi iz Zakona o porezu na dohodak građana za isplate od 1. februara 2022. do 31. januara 2023. godine (očekuje se objavljivanje u „Službenom glasniku RS“ do …

Ministarstvo finansija podseća obveznike fiskalizacije da 31. januara 2022. godine ističe rok za podnošenje zahteva za finansijsku podršku za fiskalizaciju. Nakon što prijave prodajne objekte, obveznici fiskalizacije imaju mogućnost da …

Račun (faktura) kojim je probijen limit za obavezno evidentiranje u sistem PDV (trenutno 8 miliona dinara) ne treba deliti na dva računa, odnosno za promet po tom računu ne treba …

Da li postoji pravo na odbitak prethodnog poreza ako u avansnom računu nije iskazan datum prijema avansa? Izmenama i dopunama Pravilnika o PDV („Službeni glasnik RS“, broj 127 od 24.12.2021. …

Odlaganje plaćanja dugovanog poreza, uslovi za odlaganje, postupak odlaganja dugovanog poreza, kao i sredstva obezbeđenja naplate dugovanog poreza, propisano je odredbama čl. 73, čl. 74, čl. 74a i čl. 74b …

U „Službenom glasniku RS“, broj 127 od 24.12.2021. godine objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodatu vrednost (u daljem tekstu: Pravilnik). Izmene i dopune Pravilnika …

U „Službenom glasniku RS“ broj 126 od 23.12.2021. godine objavljena je Odluka o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2022. godini. Iznos članarine …

Na osnovu člana 44. stav 1. Zakona o računovodstvu (u daljem tekstu: Zakon), redovni godišnji finansijski izveštaji i izveštaji o neaktivnosti za 2021. godinu dostavljaju se APR najkasnije do 31. …

Na obračun lične zarade preduzetnika od 1. januara 2022. godine utiču novi neoporezivi iznos zarade, smanjenje ukupne stope doprinosa PIO i nova najniža i najviša osnovica doprinosa. Novi neoporezivi iznos …

Usvajanjem Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje izvršene su dve važne izmene …

● Intimne priče iz preduzetničkog života● Kako se pokreće i gradi biznis na primeru KupujemProdajem Ova knjiga sadrži lične priče o iskustvima iz preduzetničkog života: o emigraciji i nesigurnosti posla, …

„Gost ove epizode podcasta Biznis Priče je Ognjen Radić, serijski preduzetnik najpoznatiji po firmi FitPass koju je osnovao 2014. godine, izgradio je do milionske vrednosti i prodao 2020. godine. Njegov …

Siva knjiga sadrži 100 najznačajnijih preporuka privrede, lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva za otklanjanje administrativnih prepreka poslovanju u Srbiji i predstavlja jedan od ključnih dokumenata kojim se rukovode državne …

Trenutni uslovi oporezivanja frilensera biće produženi do kraja sledeće godine. Vlada Srbije prihvatila je predlog Udruženja radnika na internetu (URI) da se prema sadašnjoj računici porezi plaćaju i naredne godine. …

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je izmene i dopune Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, kojima je predviđeno uvođenje dugoočekivane elektronske platforme eAgrar. Softversko rešenje omogućiće od 1. jula 2022. …

„U sredu 15.12.2021 ćemo imati novo okupljanje Ja, Preduzetnik Kluba, jer smatramo da je jako važno da se umrežavamo i razmenjujemo znanja i iskustva kako bi preduzetništvo u Srbiji podigli …

NE RADITE ZA NOVAC, NEKA NOVAC RADI ZA VAS! Recepti za finansijski uspeh se često tretiraju kao nedokučive tajne za one koji sa novcem ne umeju. Neki očevi to znaju …

„Goran Kovačević je osnivač i generalni direktor kompanije Gomex, lanca maloprodajnih objekata, koja danas ima preko 2.500 zaposlenih i promet od 160 miliona evra. Po struci pravnik, Goran kaže da …

Četvrti po redu Serbian Blockchain Summit održan je u Beogradu, medjutim ovoga puta sa smanjenim kapacitetom zbog trenutne COVID situacije tako da se dešavanje ograničilo samo na pravno-poreski deo, a …

Od 1. Juna 2022 godine u Registar privrednih subjekata kao predmet registracije biće upisivan i podatak o polu vlasnika, direktora i članova privrednih društava i preduzetnika što će omogućiti precizan …

Način oporezivanja i vođenja knjiga često je od velikog značaja prilikom odlučivanja na koji način osnovati preduzetničku delatnost. Paušalno oporezivanje podrazumeva da se porezi i doprinosi plaćaju na unapred određenu …

Privrednici koji imaju problema sa likvidnošću ili žele da unaprede svoje poslovanje mogu da konkurišu za neki od projekata koji su na raspolaganju preduzećima do kraja ove i početkom sledeće …

Jedan od važnih koraka u procesu nove fiskalizacije je i podnošenje prijave i izdavanje bezbednosnog elementa. Obveznik fiskalizacije naručuje bezbednosni element kada zna koji fiskalni uređaj će koristiti. Bezbednosni element …

Jedna od izmena koju predviđa nova verzija Zakona je da usled privremene zabrane obavljanja delatnosti preduzetnik može da nastavi da obavlja drugu privrednu aktivnost. Prema novom predlogu, preduzetnik bi imao …

Izmene i dopune Zakona stupaju na snagu 16.11.2021 godine, osim izmena i dopuna iz tačaka 1) i 5) ovog teksta (primenjuju se od 17.5.2023. godine) i izmena i dopuna iz …

U okviru projekta „Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama“ Državna revizorska institucija (DRI) će od januara 2022. godine početi da koristi sistem za automatizovano digitalno sprovođenje i praćenje postupaka trošenja …

Vlada Republike Srbije je usvojila nacrte nekoliko poreskih zakona. Predlozi izmena i dopuna poreskih zakona nalaze se u skupštinskoj proceduri i očekuje se njihovo usvajanje do kraja Novembra. Radi se …

Poreska uprava je analizom podataka o prijavljenim poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama obveznika fiskalizacije uočila niz nedostataka i nedoslednosti kod unosa podataka u prijavu PGJO. S tim u vezi, Poreska …

Zakonom o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2020. i 18/2021 – u daljem tekstu: Zakon) koji je u primeni od 12.03.2021 godine, uređuju se uslovi, …

U „Službenom glasniku RS“, broj 99 od 22.10.2021 godine objavljen je Pravilnik o izmeni Pravilnika o podnošenju poreske prijave elektronskim putem (u daljem tekstu: Pravilnik). Izmenjen je obrazac PEP – …

Zahtev za preknjižavanje U skladu sa članom 10. stav 2. tačka 4) Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (“Službeni glasnik RS“ br. 80/02 … 144/20) u poreskopravnom odnosu fizičko, …

U „Službenom glasniku RS“, broj 96 od 8.10.2021 godine objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (u daljem tekstu: ZPPPA). Izmene i dopune …

Prilikom podnošenja pojedinačne poreske prijave o obračunatim porezima i doprinosima (Obrazac PPP-PD), za lica za koja se koristi olakšica propisana odredbama člana 21đ Zakona o porezu na dohodak građana i …

Ko je obveznik fiskalizacije? Obveznik fiskalizacije je prema Zakonu o fiskalizaciji („Službeni glasnik RS“, broj 153/20) svaki obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje …

Do 31.10.2021 je otvoren konkurs za mlade na sledećoj stranici: https://mojaprvaplata.gov.rs/pozicije gde možete da konkurišete na poziciju „Računovođa“ ukoliko niste imali radnog iskustva. Na stranici sa desne strane unesite pojam …

Nacrtom zakona je predviđeno da obveznici mogu da počnu sa evidentiranjem u skladu sa novim propisima o fiskalizaciji bilo kada u periodu od 1. Novembra 2021 godine do 30. Aprila …

Minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za period Januar – Decembar 2022 godine iznosiće 201,22 dinara (neto), po radnom času. Vlada Srbije je donela odluku …

Ministar finansija Siniša Mali najavio je povećanje neoporezivog iznosa zarade i smanjenje stope doprinosa PIO na teret poslodavca. Novi neoporezivi iznos zarade iznosiće 19.300 dinara, umesto sadašnjih 18.300 dinara. Stopa …

Počevši od meseca Jula 2021 godine korisnici Google Workspace (i G Suite) paketa u Srbiji počeli su da primaju nove račune sa iskazanim PDV-om od 20%. Google je pritom registrovao …

Članom 3. st. 1. i 2. Zakona o fiskalizaciji („Službeni glasnik RS”, broj 153/20, u daljem tekstu: Zakon) propisano je da je predmet fiskalizacije promet dobra i usluga na malo …

U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 86/04-ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19 i 153/20 – …

Krovni zakoni koji uređuju ovo polje su: Zakon o porezu na dohodak građana, Zakon o porezu na dobit pravnih lica i Zakon o porezima na imovinu. Zakon o digitalnoj imovini fokusira …

Počev od Maja meseca 2021 godine, počeo je sa radom dorađeni informacioni sistem Poreske uprave putem kojeg se automatski vrši podnošenje Pojedinačnih poreskih prijava o obračunatim porezima i doprinosima (PPP-PD) …

Prema podacima iz jednog predmetnog zahteva, Komori se obratilo pravno lice zahtevom za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga. Komora je prethodno donela Rešenje o izdavanju dozvole za pružanje računovodstvenih …

Nepromenjeno je osnovno pravilo da se dobrima i uslugama iz oblasti građevinarstva u smislu člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona o PDV smatraju ona dobra i usluge čiji je …

Vlada Republike Srbije usvojila je Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o programu podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plata“, prema kojoj će taj program biti nastavljen i u 2021 godini. …

Preduzetnik koji želi da uplati pozajmicu kao fizičko lice na svoj poslovni preduzetnički račun po novom treba da koristi šifru plaćanja 90 (190 ako uplaćuje na šalteru banke, a 290 …

Priznavanje u dvostruko uvećanom iznosu troškova u vezi sa razvojem novog softvera zasnovanog na “blokčejn tehnologiji” U skladu sa odredbom člana 22g stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih …

Zakon o porezu na dohodak građana definiše četiri kategorije obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti: preduzetnike (porez na prihode od samostalne delatnosti plaća se na oporezivu dobit), preduzetnike paušalce …

Stav Narodnе bankе Srbijе po pitanju virtuеlnih valuta poznat jе još od ranijе (ukazujеmo na saopštеnjе za javnost objavljеno još 2014 godinе), a to jе da građani prilikom ulaganja srеdstava …

Sredstva utvrđena Programom rasporeda i korišćenja subvencija za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (u daljem tekstu: Program) dodeljuju …

1.Šta se smatra nedobitnom organizacijom Nedobitna organizacija je svako pravno lice koje nije osnovano radi ostvarivanja dobiti, već je osnovano radi postizanja drugih ciljeva utvrđenih u njegovim opštim aktima. Nedobitnom …

Od 1. Jula 2021 godine, od kada je počela primena novog Pravilnika o PDV, neka pravila u vezi sa iskazivanjem iznosa u dinarima na fakturama koje se naplaćuju u stranoj …

Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara (u daljem tekstu: Zakon) propisano je da obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine iz člana 134. stav 1. tačka 1) Zakona …

Poreska uprava je objavila obaveštenje o obavezi poreskih obveznika Zakona o porezu na dohodak građana (fizička lica) koji ostvare kapitalni dobitak/gubitak po osnovu prenosa digitalne imovine, da podnose poresku prijavu …

Ministarstvo finansija je pozvalo sva pravna lica i preduzetnike koji se bave pružanjem računovodstvenih usluga u Republici Srbiji, da blagovremeno podnesu zahtev za dobijanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga i …

Novi pravilnik je stupio na snagu 3. Jula 2021 godine. Dosadašnji Obrazac PPDG-3R – Poreska prijava za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke (za fizička lica), zamenjen je novim (na kraju …

Govori se da nas u nekom skorijem periodu (verovatno od 2022 godine) očekuje neka vrsta olakšica prilikom unosa intelektualne svojine u kapital privrednog društva. Verovatno će to biti nešto u …

Promet nepoktretnosti oporezuje se porezom na dodatu vrednost ili porezom na prenos apsolutnih prava. Ova dva poreza su međusobno isključiva, što znači da se nikada ne plaćaju istovremeno za jedan …

Novi Zakon o izmeni Zakona o akcizama (u daljem tekstu: Zakon) stupa na snagu 05.06.2021 godine. Izmena Zakona o akcizama se tiče načina obračuna akcize za jaka alkoholna pića. Od …

Poreska uprava je sačinila Godišnji plan poreske kontrole za 2021. godinu. Način vršenja poreske kontrole je propisan članom 118. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Poreska kontrola se vrši …

Privredni subjekt koji planira da pruža usluge povezane s virtuelnim valutama moraće za odobrenje NBS da izdvoji 220.000 dinara. Još 200.000 dinara mora da uplati Narodnoj banci za vršenje kontinuiranog …

Ministarstvo kulture i informisanja (koje je nadležno za Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti) donelo je mišljenje broj 011-00-71/2021-02 od 29.04.2021 godine. U mišljenju je iznet stav da obaveza …

Ministarstvo finansija je donelo mišljenje broj 011-00-90/2020-04 od 22.4.2021 godine, kojim je razjašnjena važna nedoumica u vezi sa kvalifikovanim novozaposlenim licima. Radi se o načinu iskazivanja u obrascu PPP-PO iznosa …

Udruženja građana osnivaju se prema važećim propisima kao neprofitne organizacije civilnog sektora koje rade u cilju opšteg dobra. Iako često zaključujemo da ove organizacije ne zarađuju, u praksi se pokazalo …

U saradnji sa ECD.rs napisali smo sledeći stručni članak. Zakon o digitalnoj imovini kriptovalute ne posmatra kao sredstva plaćanja, već ih posmatra eventualno kao sredstva razmene, a računovodstveno to najbliže …

U „Službenom glasniku RS“, broj 38 od 16.04.2021 godine objavljena je Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o o utvrđivanju Programa rasporeda i korišćenja subvencija za podršku radu ugostiteljske i …

U „Službenom glasniku RS“, broj 32 od 02.04.2021 godine objavljene su sledeće uredbe: Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog …

Vlada Srbije je usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (ZPDG), kojim se planira uvođenje novog načina oporezivanja za fizička lica koja ostvaruju prihode …

Možda nećemo baš moći u skorije vreme da udjemo u prodavnicu i nabavku platimo nekom kriptovalutom, ali sve ostalo je sasvim dozvoljeno novim Zakonom o digitalnoj imovini. Rudarenje, prodaja, kupovina …

U procesu unapređenja elektronskih usluga Poreska uprava Republike Srbije je uvela nov način komunikacije sa poreskim obveznicima. Istovremeno sa dostavom poreskog akta u poresko sanduče poreski obveznici dobijaju obaveštenje o …

Od kako je donet novi Zakon o računovodstvu u Oktobru 2019 godine jedna od velikih tema su fakture u elektronskom obliku. Naime, odredbama tog zakona predviđena je obaveza obveznika tog …

Fizička lica koja su ostvarila dohodak u 2020 godini preko 2.987.424 dinara obavezni su da podnesu poresku prijavu za godišnji porez na dohodak građana. Rezidenti Srbije prilikom obračuna uzimaju u …

Vlada Srbije je usvojila propis kojim je predviđena isplata novih direktnih davanja za privredne subjekte u privatnom sektoru. Uredba stupa na snagu 13. Februara 2021 godine. U ovom tekstu dajemo …

Jedan od uslova za dobijanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga u skladu sa odredbama novog Zakona o računovodstvu predviđen je članom 18. stav 2. tačka 3) Zakona: „Privredni subjekt ima …

Usled donošenja Zakona o digitalnoj imovini, a u cilju pojašnjenja računovodstvenog tretmana digitalne imovine i otklanjanja nedoumica koje su se pojavile prilikom izrade i nakon donošenja ovog zakona u pogledu …

Na osnovu Zakona o računovodstvu, privredni subjekti razvrstavani su po finansijskim izveštajima na: mikro, mala, srednja i velika. Zakon o reviziji detaljno propisuje koji privredni subjekti imaju obavezu eksterne revizije …

Poreska uprava obaveštava da sprovodi odgovarajuće aktivnosti i radnje u cilju sprovođenja odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa privrednim subjektima, vezanih za COVID olakšice u 2020 godini. – Ukoliko je …

Približava se kraj godine i uveliko traju pripremne radnje za sastavljanje završnih računa. Ovim skrećemo posebnu pažnju na rashode po osnovu primanja zaposlenih i lične zarade preduzetnika zbog njihovog posebnog …

U Službenom glasniku objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost. Izmene i dopune Zakona o PDV se primenjuju od 01.01.2021 godine. Ovde ćemo se …

U Službenom glasniku objavljena je Uredba o postupku i načinu odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19. Uredbom o odlaganju plaćanja je …

Od 01.01.2021 godine klijentima MNP ADVISORY omogućeno je da kupuju kriptovalute kao pravna lica, uz izdatu fakturu od strane ECD.rs Takođe, omogućena je i prodaja kriptovaluta koje pravna lica poseduju …

Donošenjem Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, povećan je neoporezivi iznos zarade sa 16.300 na 18.300 RSD mesečno. Ako zaposleni ima ugovorenu bruto zaradu, razlika …

Na obračun lične zarade preduzetnika od 01.01.2021 godine utiču novi neoporezivi iznos zarade i nova najniža i najviša osnovica doprinosa. Primenjuje se novi neoporezivi iznos zarade od 18.300 RSD dok …

U ovom članku bavimo se povezanim licima u smislu Zakona o porezu na dobit. Zakon ne zabranjuje da povezana lica međusobno posluju. Propisano je da se poslovanje između povezanih lica …

Na sledećem linku dostupna je APR pretraga – registar svih privrednih subjekata kojima je dodeljen matični broj (MB) i poreski identifikacioni broj (PIB): APR PRETRAGA Unosom matičnog broja u polje …

Predviđeno je dodeljivanje bespovratnih sredstava privrednim subjektima iz oblasti ugostiteljske i turističke privrede u visini od 30.367 dinara po zaposlenom za koga je privredni subjekt isplatio zaradu za mesec Oktobar …

Ograničava se da mogu raditi samo radnim danima (od ponedeljka do petka) od 05.00 časova do 17.00 časova objekti u kojima se obavlja delatnost: u oblasti trgovine na malo (trgovinske …

Inspekcijski organ ne može zahtevati od nadziranog subjekta da štampa dokumente koji su izvorno nastali u elektronskom obliku, niti da na tako odštampan dokument stavlja otisak pečata kako bi ga …

Izmene i dopune ZPPPA stupaju na snagu 5. Decembra 2020 godine. Najvažnija izmena koja se tiče svih privrednih subjekata je uvođenje mogućnosti da se zahtevi za povraćaj i preknjižavanje više …

U „Službenom glasniku RS“, broj 136 od 13.11.2020 godine objavljene su izmene i dopune Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Izmene i dopune stupaju na snagu danom objavljivanja, odnosno …

Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost predviđeno je, pored ostalog, da će ubuduće promet iz oblasti građevinarstva u skladu sa članom 10. stav 2. …

Obavеštavaju sе porеski obvеznici da po prijеmu obavеštеnja o stanju duga, kao i opomеnе sporna pitanja u vеzi sa vrstom i iznosom porеskе obavеzе mogu uputiti i еlеktronskim putеm na …

Centar za istraživanje javnih politika saopštio je da rešenje za plaćanje poreza na dohodak gradjana koji se bave slobodnim profesijama (frilenseri), treba tražiti u povećanju normiranih troškova na 50%, povećanju …

Novi Zakon o fiskalizaciji stupiće na snagu 1. Januara 2022 godine, ali prema rečima ministra finansija, to neće predstavljati dodatno opterećenje privredi. „Država će najveći deo tereta uvođenja kasa preuzeti …

U „Službenom glasniku RS“, broj 126 od 23.10.2020 godine objavljene su dopune Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19. Propisana je obaveza za određene privredne subjekte da …

Na sednici vladine Кoordinacione komisije za inspekcijski nadzor formirana je radna grupa radi koordinacije republičkih inspekcija prilikom kontrole mera za sprečavanje širenja Covid-19. To znači da se od 23. Oktobra …

Paypal Holdings pridružio se tržištu kriptovaluta, omogućavajući kupcima da poseduju, kupuju i prodaju bitkoin i druge virtuelne valute koristeći novčanike za digitalno plaćanje. Kupci Paypal-a, takođe, će moći da koriste …

Odnos priliva novca fizičkim licima u poređenju sa prilivima pravnih lica Poslujete kao fizičko ili pravno lice sa fizičkim licima ili kompanijama u inostranstvu? Možda ste freelancer, bloger, ili držite …

U ovom tekstu, kao i u nekim narednim člancima bavićemo se određenim pojmovima iz Nacrta zakona o digitalnoj imovini odnosno kripto imovini. Ovde se fokusiramo na PRUŽAOCE USLUGA, i citiramo …

Ministarstvo finansija objavilo je na svojoj internet stranici Nacrt zakona o digitalnoj imovini i pozvalo sve zainteresovane da daju svoje komentare i predloge, saopšteno je iz ovog ministarstva. Ministar finansija …

Evropska centralna banka (ECB) razmišlja o uvođenju digitalnog evra i planira da testira ideju pilot-projektom koji počinje sredinom Oktobra. Predsednica ECB-a Christine Lagarde, saopštila je da se Evropljani sve više …

Učesnici obuka Obuke su namenjene računovođama (iz privrednih društava, drugih pravnih lica i pružalaca računovodstvenih usluga), revizorima, poreskim inspektorima, državnim revizorima i svim drugim licima koja u svom poslu moraju …

Nacinalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) priprema treći registar parafiskalnih i neporeskih nameta u Srbiji kako bi Ministarstvu finansija predložila reformu u toj oblasti i rasterećenje privrede, potvrđeno je …

Komora ovlašćenih revizora objavila je na svom sajtu Pravilnik o formi i sadržini zahteva za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga, kao i naknadi za izdavanje dozvole. Pravilnik stupa na …

Ministarstvo pravde Vlade Republike Srbije saopštilo je da danas počinje sa radom call centar Advokatske komore Srbije za besplatnu pravnu pomoć, preko koga će jedinice lokalne samouprave upućivati sve odobrene …

Minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za period Januar – Decembar 2021 godine iznosiće 183,93 dinara (neto), po radnom času. Vlada Srbije je donela odluku …

Agencija za privredne registre (APR) je objavila da je stvarne vlasnike, zaključno sa 10. Septembrom 2020 godine, evidentiralo 85,12% registrovanih subjekata. Onima koji to još nisu učinili APR je poslao …

Kancelarija Američke razvojne finansijske korporacije (DFC), čije je otvaranje najavljeno u Beogradu, uspostavljena je usvajanjem Zakona o boljoj upotrebi investicionih zajmova za razvoj (ili Bild akta) oktobra 2018. godine. U …

Da li znate, koja su prava i obaveze udruženja, zadužbina i fondacija kada se registruju u Srbiji? Na stranici Agencije za privredne registre (APR) u delu „Registri/ Udruženja/ Uputstva“ je …

Svakoj drugoj pekari, koju su poreznici tokom deset dana Avgusta kontrolisali u Srbiji, izrečena je mera privremene zabrane rada zbog kršenja poreskih propisa, odnosno zbog neizdavanja fiskalnih računa ali i …

Izvor: Mišljenje Poreske uprave Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, br. 73/19 – u daljem tekstu: Zakon), koji je stupio na snagu 1. Januara 2020 godine, uređuju se obveznici primene …

Na sledećem linku dostupan je PIB registar – registar svih obveznika kojima je dodeljen poreski identifikacioni broj (PIB): PIB REGISTAR Unosom PIB-a u polje za pretragu, za traženi PIB se …

Da bi se u imenu firme dodala reč „Srbija“ mora se tražiti dozvola države. Zakonom o privrednim društvima, naime, propisano je da poslovno ime privrednog društva može da sadrži i …

Vlada Srbije je usvojila odluku o formiranju radne grupe za izradu strategije u cilju bolje naplate poreza i podizanja svesti građana o uzimanju fiskalnog računa. Radnu grupu će činiti predstavnici …

Vodeći računovodstveni instituti u državama poput SAD-a i Velike Britanije, kao i sam IFAC su u ovom trenutku jedinstveni u stavu da poslovanje kriptovalutama i ostalom kriptoimovinom nije u celosti …

Pojam kriptovaluta Evropska centralna banka (ECB) je klasifikovala kriptovalute kao podvrstu virtuelnih valuta. Ona je definisala virtuelne valute kao digitalne prikaze vrednosti, koje ne izdaju centralne banke, kreditne institucija ili …

Nacionalna služba za zapošljavanje je raspisala Javni poziv za realizaciju programa podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plata“. Program će biti realizovan kroz četiri faze: Prva faza – poslodavci se u …

Gradski hotelijeri će dobiti od države direktnu subvenciju od 350 EUR za svaki ležaj i 150 EUR za svaku sobu, što je nova i prva sektorska mera za ublažavanje posledica …

Članom 10b stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica propisano je da se amortizacija stalnih sredstava priznaje kao rashod u iznosu i na način utvrđen ovim zakonom. Na …

Vlada je na predlog Ministarstva za rad na sednici 13. Avgusta donela Uredbu o programu podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plata“. Program „Moja prva plataˮ se realizuje bez zasnivanja radnog …

Rok za uplatu obaveze za treći kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2020 godinu za poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica je 14. Avgust. Porez na imovinu …

Blokčejn (blockchain) video samit Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) biće održan u Oktobru sa ciljem povezivanja i unapređenja saradnje firmi u inovativnim i brzorastućim tehnologijama, saopštila je Privredna komora …

U nastavku objašnjavamo šta je potrebno uraditi u vezi sa prijavom za EKO naknadu (taksu) kada/ako dođe do izmene podataka od značaja za utvrđivanje naknade ili ako se desi greška …

Vlada Srbije je 30.07.2020 godine usvojila Zaključak za novi paket ekonomskih mera, koji obuhvata isplatu 60 odsto minimalne zarade za Avgust i Septembar, ali i odlaganje plaćanja poreza i doprinosa …

Sve rate kredita koje imaju privrednici i građani, ponovo će biti stopirane od 01.08.2020. Prema informacijama koje se navode, na snagu stupa nova Odluka o moratorijumu koja će trajati dva …

Ugovor između Republike Srbije i Japana o otklanjanju dvostrukog oporezivanja potpisan je od strane ministra finansija Srbije i ambasadora Japana u Srbiji. Zaključenje ovog ugovora predstavlja značajan doprinos unapređenju bilateralne …

Unija poslodavaca Srbije (UPS) uputila je Vladi Srbije predlog Paketa 5+3 mera za revitalizaciju privrede Srbije i minimiziranje uticaja pandemije na nacionalnu ekonomiju. UPS predlaže Vladi Srbije:– Smanjenje PDV-a u …

Poreska uprava obaveštava da je u toku uručenje za uplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje poljoprivrednika za 2020 godinu za osiguranike kojima se obaveza utvrđuje rešenjem poreskog organa. Godišnja osnovica …

U nastavku dajemo pregled minimalne cene rada sa radnim satima za 2021 godinu:   MINIMALNA ZARADA tabela   Izvor: web stranica Paragrafa

Klasifikacija šifara osnova plaćanja: ŠIFARNIK PLAĆANJA   Izvor: web stranica NBS

U nastavku je dat plan računa za uplatu javnih prihoda iz Priloga 1 Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa: …

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je donelo svoj plan primene mera i objavilo ga je na svojoj web stranici. Mi smo izmenili i ažurirali njihov plan i …

Od početka 2020 godine do polovine Jula delatnost je privremeno prekinulo 12.185 preduzetnika. Tokom cele 2019 godine na ovaj korak se odlučilo 10.315 preduzetnika, podaci su preuzeti sa portala APR. …

Marko Čadež, predsedik Privredne komore Srbije je izjavio da će biti novih mera za pomoć privredi, ali ne na onaj način kako je to bilo u prvoj fazi kada je …

Poreska uprava podseća obveznike da je rok za podnošenje finansijskih izveštaja 4. Avgust 2020 godine i informiše pretežne izvoznike do kada treba da podnesu obrazac PID PDV. Ukoliko mesečni PDV …

Na portalu LPA biće omogućeno elektronsko podnošenje prijava sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine na Obrascu 1 za 2020 godinu. U nastavku prenosimo …

NBS je objavila da je u prvoj polovini 2020 godine broj utvrđenih falsifikovanih novčanica domaće valute manji je za 35%, dok je falsifikovanih novčanica stranog novca manji za 76% u …

Novi pravilnik je donet na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu i stupa na snagu 11. Jula 2020 godine. Plan primene mera za sprečavanje …

Odlukom NBS, kojom je ljudima koji kupuju prvi stan, smanjeno obavezno učešće za stambene kredite sa 20% na 10%, znači da kupci prvog stana neće imati učešće pri kupovini stana, …

Jedan od daljih koraka u digitalnoj transformaciji privrednog ambijenta u Srbiji je regulisanje kriptoimovinskih prava kako bi se unapredila pravna sigurnost prilikom trgovanja kriptovalutama, poput bitkoina, i zaštitili građani koji …

U subotu 30.05.2020 od 17h organizujemo online besplatan promo čas preko Zoom aplikacije. Prijave preko email adrese: kec.srbija@gmail.com ili telefona 061-255-07-03 Vidimo se! Vaš, MNP ADVISORY

Posle dugogodišnjih problema koje građani imaju sa unovčavanjem svog rada putem PayPal platforme, stigla je i nova odluka istoimene kompanije – od sada sve inostrane naplate koje „legnu“ na PayPal …

Novi rokovi nakon ukidanja vanrednog stanja: Rok za dostavljanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja je 90 dana od dana prestanka vanrednog stanja – što znači 04. Avgust 2020 godine. Rok za …

Počev od 4. Maja 2020 godine, ponovo se dozvoljava posluživanje hrane i pića i u zatvorenom prostoru i u prostoru organizovanih bašti na otvorenom, i od 8. Maja 2020 godine …

MNP ADVISORY je osnovan 2017 godine kao MNP CONSULTING nakon čega od 2020 godine postaje MNP ADVISORY. Vršimo različite usluge iz sfere računovodstva, poreskog savetovanja i kontrole. Fokus nam je …

Mi smo pioniri u sferi online računovodstva, poreskog savetovanja i kontrole. Pružamo navedene usluge klijentima na globalnom nivou bez potrebe fizičkog prisustva. Fokus nam je i blockchain tehnologija i primena …

Na legalan način umanjite Vaše poreze uz našu pomoć i dostignite svoje ciljeve 18 godina brže od proseka! Kontaktirajte nas. Vaš MNP ADVISORY

Radi se o sledećim delatnostima: pružanje frizerskih i kozmetičkih usluga, pedikira, manikira, usluge fitnes klubova i teretana, aktivnosti turskih kupatila, sauna i parnih kupatila, solarijumi, saloni za mršavljenje, saloni za …

Zaključkom se Vlada saglašava da poslodavci iz sledećih delatnosti koji su obustavili rad posle 15. marta (za vreme vanrednog stanja), nastave sa radom od 21. Aprila 2020 godine u najvećem …

Uredba je stupila na snagu 10. Aprila 2020 godine. Fiskalne pogodnosti se tiču mogućnosti odlaganja dospelosti za plaćanje: poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada, poreza i doprinosa na …

MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent
Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.

Preuzmite besplatan ebook klikom na dugme ispod.