DETALJI O PLAĆANJU NA RATE ODLOŽENIH POREZA I DOPRINOSA

U Službenom glasniku objavljena je Uredba o postupku i načinu odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19.

Uredbom o odlaganju plaćanja je objašnjeno kako se vrši odlaganje plaćanja dugovanog poreza i doprinosa na najviše 24 mesečne rate.

Uredba o odlaganju plaćanja se odnosi na one privredne subjekte koji su koristili mogućnost odlaganja dospelosti za plaćanje poreza i doprinosa u skladu sa Uredbom o fiskalnim pogodnostima i Zaključkom, a u međuvremenu nisu platili te poreze i doprinose.

Odlaganje plaćanja na najviše 24 jednake mesečne rate se vrši automatski. Privredni subjekt po tom pitanju ne treba ništa da radi.

Prve rate dospevaju 10. Februara 2021 godine, a svaka naredna rata dospeva istog datuma u mesecima koji slede. Plaćanje na rate se odnosi na sledeće odložene dažbine:

  • Porezi i doprinosi na zarade, naknade zarada i lične zarade
  • Akontacije poreza na dobit pravnih lica
  • Akontacije poreza i doprinosa na prihode od samostalnih delatnosti (za preduzetnike“knjigaše“)
  • Akontacije poreza i doprinosa za preduzetnike paušalce

Primer 1:

Odloženo je plaćanje poreza i doprinosa na zarade za April: 10.000 RSD, Maj: 10.000 i Jun: 10.000. Ukupno odloženo: 30.000 RSD.

30.000 / 24 = rata iznosi 1.250 RSD počevši od 10.02.2021 godine

Primer 2:

Odloženo je plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za April: 8.000 RSD, Maj: 8.000 i Jun: 8.000. Ukupno odloženo: 24.000 RSD.

24.000 / 24 = rata iznosi 1.000 RSD počevši od 10.02.2021 godine

*iznosi rata ne mogu biti manji od 1.000 RSD
** radi lakšeg obračuna izostavili smo olakšicu u Avgustu/Septembru 2020 godine ali i za taj mesec važi odlaganje i plaćanje na rate

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.