MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent

DONETA UREDBA O PROGRAMU PODSTICANJA ZAPOŠLJAVANJA MLADIH – „MOJA PRVA PLATA“

Vlada je na predlog Ministarstva za rad na sednici 13. Avgusta donela Uredbu o programu podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plata“.

Program „Moja prva plataˮ se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 9 meseci, a u program će biti uključeno 10.000 mladih sa srednjim i visokim obrazovanjem, do navršenih 30 godina života, koji su bez radnog iskustva i koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje.

Tokom trajanja programa, Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) će isplaćivati novčanu naknadu u iznosu od 20.000 dinara mladima sa srednjim obrazovanjem, odnosno 24.000 dinara mladima sa visokim obrazovanjem, a uplaćivaće i doprinos za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti.

Detaljnije informacije biće poznate nakon objavljivanja javnog poziva od strane NSZ 17. Avgusta 2020 godine.

Izvor: Vlada Republike Srbije

MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent
Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.

Preuzmite besplatan ebook klikom na dugme ispod.