DONETI NOVI PRAVILNICI ZA PRIMENU ZAKONA O FISKALIZACIJI

U „Službenom glasniku RS“, broj 32 od 02.04.2021 godine objavljene su sledeće uredbe:

 • Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja – primena od 01.01.2022 godine
 • Uredba o obliku i sadržaju registra elemenata elektronskih fiskalnih uređaja, vrstama elektronskih fiskalnih uređaja, načinu njihovog korišćenja i odobravanja, automatskoj obustavi rada elektronskog fiskalnog uređaja, pojedinostima alternativnog pristupa stalnoj internet vezi i načinu uvida u podatke dostavljene Poreskoj upravi – primena od 01.07.2021 godine

  U „Službenom glasniku RS“, broj 31 od 31.03.2021 godine objavljene su sledeći pravilnici:
 • Pravilnik o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa – primena od 01.01.2022 godine
 • Pravilnik o uslovima i proceduri izdavanja i načinu korišćenja bezbednosnog elementa – primena od 01.07.2021 godine
 • Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja podataka o izdatim fiskalnim računima Poreskoj upravi – primena od 01.01.2022 godine
 • Pravilnik o načinu čuvanja i zaštite podataka u internoj memoriji elektronskog fiskalnog uređaja – primena od 01.01.2022 godine
 • Pravilnik o vrsti i načinu dostavljanja podataka o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama, kao i o načinu generisanja oznake poslovnog prostora – primena od 01.11.2021 godine
 • Pravilnik o načinu provere prijavljenih fiskalnih računa – primena od 01.01.2022 godine

  Što se tiče delatnosti koje nemaju obavezu evidentiranja prometa i avansa preko elektronskog fiskalnog uređaja, napominjemo da je taj broj delatnosti znatno smanjen u odnosu na sadašnje propise.

Izvor: neobilten

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.