EKO TAKSA – NAKNADA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ZA 2021 GODINU

Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara (u daljem tekstu: Zakon) propisano je da obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine iz člana 134. stav 1. tačka 1) Zakona podnosi prijavu sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade organu jedinice lokalne samouprave u čijoj su nadležnosti utvrđivanje, kontrola i naplata javnih prihoda do 31. Jula svake godine za koju se utvrđuje naknada (član 138. stav 1. Zakona).

S obzirom da je 31. Jul 2021 godine subota, krajnji rok za podnošenje prijave za naknadu za zaštitu životne sredine (tzv. EKO naknadu) za 2021 godinu je ponedeljak, 2. Avgust 2021 godine.

Ko podnosi prijavu?

Prijavu podnosi obveznik naknade iz člana 134. stav 1. tačka 1) Zakona:

„1) pravno lice i preduzetnik koje obavlja određene aktivnosti koje utiču na životnu sredinu, odnosno fizičko lice koje utiče na životnu sredinu;“

Najveći broj pravnih lica i preduzetnika su obveznici ove naknade.
Bliži kriterijumi za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu utvrđeni su Uredbom o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada.

Kriterijum za određivanje negativnog uticaja aktivnosti koje utiču na životnu sredinu pravnih lica i preduzetnika je pretežna delatnost koju obavlja obveznik naknade, odnosno delatnost čijim je obavljanjem pravno lice i preduzetnik ostvario najviše prihoda u godini koja prethodi godini za koju se vrši utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine.

Prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu aktivnosti pravnih lica i preduzetnika dele se prema delatnosti na one koje imaju:

1) veliki uticaj na životnu sredinu;

2) srednji uticaj na životnu sredinu;

3) mali uticaj na životnu sredinu.

Uticaj pojedinih delatnosti određen je u Prilogu Uredbe.

Izvor: neobilten

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.