MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent

FAKTORING – NAČIN BRŽE NAPLATE FAKTURA

Kompanije koje se bore da očuvaju likvidnost zbog nedospelih i neplaćenih potraživanja mogu svoje probleme rešiti korišćenjem faktoringa. Najkraće objašnjenje je da je ovo finansijski instrument kojim se kratkoročno finansiraju preduzeća na osnovu nedospelih, nespornih potraživanja proisteklih iz prodaje roba ili usluga na inostranom ili domaćem tržištu.

Faktoringom u Republici Srbiji mogu da se bave komercijalne banke, faktoring kompanije i AOFI kao oficijalna izvozno-kreditna agencija Republike Srbije.

Međutim, osim klasičnog faktoringa gde se uspostavlja odnos uglavnom sa bankom, u razvoju je i digitalni faktoring kojim se bavi kompanija Finspot.

Najveći fokus Finspota su mala i srednja preduzeća, koja su bankama praktično nevidljiva. Digitalni faktoring ne omogućava malim preduzećima samo da dođu do sredstava, nego da to urade na jedan način koji im do sada nije bio na raspolaganju.

Direktor preduzeća Finspot Davor Papac u razgovoru za Biznis.rs kaže da digitalni faktoring, kao i klasični, podrazumeva uključivanje treće strane – faktora, u poverilačko-dužnički odnos između dve strane u jednoj trgovinskoj transakciji.

Ipak postoji razlika između klasičnog i digitalnog faktoringa koja se ogleda u načinu sprovođenja.

Kod digitalnog faktoringa težište procesa je prebačeno na informaciono, odnosno tehnološko rešenje. Reč je o softveru koji na osnovu informacije koju prilaže potencijalni korisnik faktoringa (kao što je matični broj) sprovodi niz koraka koji kroz automatizovani algoritam obrađuje raspoložive podatke i priprema sve neophodne administrativne stavke, zaključno sa ugovorima i drugom neophodnom dokumentacijom.

“Umesto održavanja jednog ili više sastanaka zbog upoznavanja, prezentovanja i obrade zahteva za faktoring, proces je u celosti „digitalizovan“ što znači da se sve može završiti sa bilo kojeg mesta na planeti gde postoji adekvatna internet konekcija, uz minimum manuelnog rada u vidu dostavljanja neophodne dokumentacije, odobrenja zahteva, pripreme ugovora i isplate novčanih sredstava na bankarski račun korisnika”, navodi Papac.

Sagovornik dodaje da je na ovaj način postignuta značajna ušteda u vremenu trajanja procesa, kao i visok nivo transparentnosti i udobnosti u izvršenju transakcije, pri čemu nijedan segment zakonske regulative koja reguliše ovaj posao nije marginalizovan.

“Sve to je neuporedivo u odnosu na procese u tradicionalnim faktoring transakcijama”, ističe Papac.

Digitalni faktoring je idealan za sve privredne subjekte koji i inače mogu da koriste faktoring i tu ne postoji razlika u odnosu na klasični model.

“S obzirom na dosadašnje iskustvo, možemo da konstatujemo da je ovakva praksa najbrže prihvaćena kod klijenata koji su i sami skloni primeni različitih inovativnih rešenja. Međutim, apsolutno ništa za njima ne zaostaju ni vrlo tradicionalni biznisi koji se takoreći odmah prilagođavaju i kasnije primenjuju ovu mogućnost u svakodnevnom radu”, ocenjuje sagovornik.

Kada je reč o procesima provere kupca, što je jedan od ključnih elemenata klasičnog faktoringa, oni su istovetni i za analize u digitalnom faktoringu.

“Razlika nastaje u situaciji kada potreba za nekim dodatnim informacijama prevazilazi njihovu dostupnost na javno objavljenim registrima i evidencijama. Tada je način pribavljanja takvih podataka efikasniji i jednostavniji kod jedne od strana u transakciji sa kojom pružalac usluge digitalnog faktoringa ima uspostavljen aktivan poslovni odnos”, zaključuje direktor kompanije Finspot Davor Papac.

Bilo da se koristi digitalan ili klasičan faktoring, ovaj način finansiranja ima široku primenu i zbog toga usluge faktoringa mogu da koriste preduzeća koja se nalaze u investicionom ciklusu, ona koja žele da bolje upravljaju svojim novčanim tokovima, kao i preduzeća koja se ne mogu lako zadužiti na novčanom tržištu kroz takozvane uobičajene zajmove. Kroz ovaj način finansiranja preduzeća ne opterećuju svoje bilanse, pa se samim tim njihov kreditni potencijal ne umanjuje.

Vrste faktoringa

U zavisnosti od nekoliko kriterijuma, kao što su prodavac, lokacija ili način isplate, postoje i različite vrste faktoringa.

  • Domaći i međunarodni – zavisno od toga da li su prodavac i kupac u istoj zemlji
  • Regresni i bezregresni – zavisno od toga da li je prodavac potraživanja voljan da garantuje za naplativost fakture
  • Otvoreni i skriveni – zavisno od toga da li je kupac upoznat sa prenosom potraživanja
  • Avansni (isplata 75-90 odsto vrednosti fakture) ili uz diskont (isplata 100 odsto vrednosti fakture umanjene za diskont)

Izvor: biznis.rs

MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent
Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.

Preuzmite besplatan ebook klikom na dugme ispod.