FISKALIZACIJA – INSPEKCIJSKA KONTROLNA LISTA

S obzirom da od Maja 2022. godine više ne važi Zakon o fiskalnim kasama, Poreska uprava je kontrolnu listu za fiskalne kase zamenila novom kontrolnom listom – za evidentiranje prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja.

Kontrolna lista za evidentiranje prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja objavljena je u Avgustu 2022. godine na sajtu Poreske uprave. Kontrolnu listu možete preuzeti i ovde:

U nastavku prenosimo pitanja iz kontrolne liste:

 1. Poreski obveznik je prijavio sve poslovne prostore i poslovne prostorije Poreskoj upravi, kao i sve naknadne promene
 2. Postoji obaveza evidentiranja svakog pojedinačnog prometa dobara u usluga na malo i primljeni avans za promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, shodno Zakonu o fiskalizaciji („Sl. glasnik RS“ br. 153/20, 96/21) i Uredbu o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja („Sl. glasnik RS“ br. 32/21, 117/21)
 3. U objektu se NALAZI elektronski fiskalni uređaj koji je odobren od strane Poreske uprave
 4. Da li je preko elektronskog fiskalnog uređaja evidentiran ukupno ostvareni promet u objektu od početka rednog dana do momenta kontrole?
 5. Nakon prikrivene kupovine dobara __________________, odnosno izvršene usluge __________________, primljenog avansa za promet na malo za ________.
  IZDAT je fiskalni račun broj (brojač računa): ___
  PFR broj računa: __________________
 6. Koliki je procenat učešća gotovine (gotovina+platne kartice) u dnevnom prometu:
 • manji od 10 %
 • od 10 – 50%
 • veći od 50 %
 1. Koliki je procenat učešća bezgotovinskog plaćanja:
 • manji od 10 %
 • od 10 – 50%
 • veći od 50 %
 1. Fiskalni isečak sadrži sve podatke propisane članom 5. Zakona, kao i Pravilnikom o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanja na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnih računa („Sl. glasnik RS“ br. 31/21, 99/21, 10/22, 49/22)
 2. Koliki je procenat učešća računa refunadacije u dnevnom prometu:
 • manji od 10 %
 • od 10 – 50%
 • veći od 50 %
 1. Da li se iznos prometa iskazan u izveštaju o ostvarenom prometu slaže sa zatečenim novcem u blagajni fiskalnog uređaja?
 2. Poreski obveznik dostavlja podatke o izdatim fiskalnim računima Poreskoj upravi u realnom vremenu, a najduže u roku od 5 dana.
 3. Poreski obveznik koristi odgovarajući bezbednosni element za poslovni prostor odnosno poslovnu prostoriju.
Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.