FISKALIZACIJA – NEDOUMICE AKO SE VRŠI PROMET I FIZIČKIM I PRAVNIM LICIMA

Da li je obveznik fiskalizacije u obavezi da evidentira preko fiskalnog uređaja i promet sa pravnim licima zavisi isključivo od sledećeg: da li u poslovnom prostoru koji je prijavio vrši promet primarno fizičkim licima ili ne. Šta znači reč „primarno“ nije precizirano odredbama novih propisa o fiskalizaciji, ali smo na osnovu logike i pojedinih izjava predstavnika Ministarstva finansija zaključili da se radi o procentu prometa od 50% ili više.

Prema tome, ako je u određenom poslovnom prostoru 50% ili više prometa prema fizičkim licima, taj prostor se smatra maloprodajnim objektom i svima se izdaju fiskalni računi.

Ako je u tom poslovnom prostoru manje od 50% prometa fizičkim licima, u tom slučaju se taj prostor ne smatra maloprodajnim objektom i ne postoji obaveza izdavanja fiskalnih računa za pravna lica i preduzetnike.

Navedeno proizlazi iz odredbi člana 3. Zakona o fiskalizaciji:

„Predmet fiskalizacije je promet dobra i usluga na malo (u daljem tekstu: promet na malo) i primljeni avans za promet na malo.

Prometom na malo iz stava 1. ovog člana smatra se svaki izvršen promet dobara i pružanje usluga fizičkim licima, kao i svaki promet dobara i usluga u maloprodajnim objektima, nezavisno od toga da li je korisnik fizičko lice, pravno lice ili preduzetnik, uključujući i promet izvršen putem samonaplatnih uređaja – automata.

Maloprodajnim objektom iz stava 2. ovog člana smatra se svaki poslovni prostor i poslovna prostorija koji se primarno koriste za promet dobara i pružanje usluga fizičkim licima.“

Izvor: neobilten

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.