NEOPOREZIVI IZNOSI ZA ISPLATE OD 1. FEBRUARA 2022. GODINE

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi iz Zakona o porezu na dohodak građana za isplate od 1. februara 2022. do 31. januara 2023. godine (očekuje se objavljivanje u „Službenom glasniku RS“ do kraja januara):

 • Neoporezivi iznos zarade (član 15a) – 19.300 dinara*
  ovaj iznos se ne menja u odnosu na postojeći jer je promenjen od 1. januara 2022. godine
 • Naknada dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada (član 18. stav 1. tačka 1) – 4.359 dinara
 • Dnevnica za službeno putovanje u zemlji (član 18. stav 1. tačka 2) – 2.617 dinara
 • Naknada prevoza na službenom putovanju (član 18. stav 1. tačka 5) – 7.630 dinara
 • Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice (član 18. stav 1. tačka 7) – 43.591 dinar
 • Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića (član 18. stav 1. tačka 8) – 10.898 dinara
 • Jubilarna nagrada zaposlenima (član 18. stav 1. tačka 9) – 21.794 dinara
 • Pomoć u slučaju smrti člana porodice zaposlenog (član 18. stav 1. tačka 9a) – 76.281 dinar
 • Solidarna pomoć za slučaj rođenja deteta (član 18. stav 1. tačka 12) – do visine prosečne zarade isplaćene u Republici prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike.
 • Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond (član 21a stav 2) – 6.541 dinar
 • Pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili penzionisanog zaposlenog (član 9. stav 1. tačka 9) – 76.281 dinar
 • Stipendije i krediti učenika i studenata (član 9. stav 1. tačka 12) – 33.413 dinara
 • Naknada za ishranu – hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi (član 9. stav 1. tačka 13) – 10.898 dinara
 • Naknada za rad članova biračih komisija (osim članova RIK), biračkih i glasačkih odbora, kao i naknada za rad na popisu stanovništva (član 9. stav 1. tačka 29) – 5.851 dinar
 • Novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca, a koja ne predstavlja ekvivalent za neki njihov rad (član 9. stav 1. tačka 30) – 14.480 dinara
 • Naknada troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija (član 9. stav 1. tačka 31) – 111.380 dinara
 • Pojedinačno ostvaren dobitak od igara na sreću (član 83. stav 4. tačka 1) – 111.380 dinara
 • Nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, a proizlaze iz rada ili druge vrste doprinosa (član 85. stav 1. tačka 11) – 14.480 dinara
Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.