OBAVEŠTENJE PORESKE UPRAVE – NEDOSTACI PRILIKOM PODNOŠENJA PRIJAVE PGJO

Poreska uprava je analizom podataka o prijavljenim poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama obveznika fiskalizacije uočila niz nedostataka i nedoslednosti kod unosa podataka u prijavu PGJO.

S tim u vezi, Poreska uprava je ukazala na sledeće:

  • U nazivu poslovnog prostora i poslovne prostorije (polje 2.1 prijave PGJO) potrebno je uneti ISKLjUČIVO NAZIV prijavljenog maloprodajnog objekta u kome će biti instaliran elektronski fiskalni uređaj i nema potrebe ponavljati naziv, odnosno ime i prezime obveznika fiskalizacije, osim ako to nije i naziv poslovnog prostora i poslovne prostorije. Takođe se u ovo polje ne unosi adresa, tip objekta ili naziv delatnosti.
    Na sledećoj fotografiji je naziv poslovnog prostora i poslovne prostorije (iz polja 2.1) naziv koji je označen crvenom bojom posle Jedinstvene oznake prostora (u ovom primeru 10000001:). Prema tome, naziv je „Prodavnica Mirijevski bulevar“:
  • Kod tipa poslovnog prostora i poslovne prostorije (polje 2.2) je potrebno uneti ispravan tip u skladu sa datim opcijama:
  1. FIKSNI – nepomični objekat;
  2. POKRETNI – na prenosivim prodajnim objektima (vozilo, autobus…);
  3. DALjINSKA TRGOVINA – trgovina putem interneta i
  4. AUTOMAT – isključivo samonaplatni uređaji (autoperionice, mašine za prodaju kafe, grickalica i benzinske pumpe bez posade…).

Za dodatne informacije o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama može se koristiti polje DODATNO.

Ukoliko je obveznik fiskalizacije postupio drugačije u odnosu na navedena pravila prilikom podnošenja prijave PGJO, potrebno je da obriše poslovni prostor i poslovnu prostoriju koja je dobila jedinstvenu oznaku i da podnese novu prijavu u kojoj će iskazati podatke na ispravan način.

Izvor: poreska uprava i neobilten

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.