Od 18. Jula omogućena elektronska prijava za obračun EKO takse

Na portalu LPA biće omogućeno elektronsko podnošenje prijava sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine na Obrascu 1 za 2020 godinu.

U nastavku prenosimo obaveštenje Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu:

„Obaveštavaju se obveznici naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine – preduzetnici i pravna lica koji obavljaju određene aktivnosti koje utiču na životnu sredinu, da 31. Jula 2020 godine ističe rok za podnošenje prijave na Obrascu 1 za 2020. godinu.

Napomene u vezi unosa podataka u prijavu – Obrazac 1:

– potrebno je u prijavi navesti period i godinu na koje se prijava odnosi (pošto podatak o periodu nije sastavni deo obrasca),

– unosi se tačan iznos godišnjeg prihoda iz prethodne godine (ne u hiljadama dinara),

– u polje „jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji obavlja pretežnu delatnost“ unosi se ukupan broj jedinica lokalnih samouprave, odnosno gradskih opština u kojima obveznik naknade obavlja pretežnu delatnost.

Prijave za prethodnu 2019 godinu, za period od 07. do 31. decembra, ne mogu se podnositi elektronski.“

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.