PARTNERSTVO MNP ADVISORY I ECD.RS

Od 01.01.2021 godine klijentima MNP ADVISORY omogućeno je da kupuju kriptovalute kao pravna lica, uz izdatu fakturu od strane ECD.rs

Takođe, omogućena je i prodaja kriptovaluta koje pravna lica poseduju a ECD.rs će iste otkupljivati.

U dogovoru sa klijentom, MNP ADVISORY vrši računovodstveni i poreski tretman iste kupljene kriptoimovine i u zavisnosti od planova klijenta kriptovalute zavodi na određene pozicije u bilansima.

MNP ADVISORY mesečno, odnosno godišnje, vrši ponovne procene, usklađivanja kao i revalorizaciju kriptoimovine u bilansima.

Ono što je potrebno je da nam se javite putem mejla i nadalje ćemo mi preuzeti korake u dogovoru sa vama: office@mnpadvisory.org

Povezani članci:

Diskusija o novom Zakonu o digitalnoj imovini koji će biti u punoj primeni od leta 2021 godine:

Zakon o digitalnoj imovini

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.