PAYPAL – EVIDENTIRANJE PROMETA DIGITALNIH PROIZVODA

Fiskalni račun se izdaje u dinarima, po ceni koja se dobija kao proizvod cene u devizama i srednjeg kursa na dan prometa. Kako i kada će se izdati račun zavisi od mogućnosti koje ima fiskalni uređaj koji se odabere. Ukoliko je povezan sa sistemom onlajn prodaje, fiskalni račun može biti izdat automatski i poslat kupcu.

Koristiti fiskalni uređaj za onlajn prodaju koji nema takvu mogućnost nije adekvatno rešenje. Naime, u tom slučaju bi trebalo raditi sledeće: narednog radnog dana bi neko trebao da pogleda koje prodaje su se desile posle ponoći po našem vremenu a koje pre ponoći, za one prodaje koje su se desile posle ponoći se može izdati odmah fiskalni račun, ali za one koje su se desile pre ponoći to ne bi bilo ispravno (jer se naplata desila dan ranije). Jedino rešenje koje zadovoljava odredbe propisa o PDV i tehničke mogućnosti fiskalnih uređaja bilo bi da se za takve prodaje prvo izda avansni fiskalni račun uz upis datuma avansa (dan ranije) a zatim izdati fiskalni račun uz povezivanje sa prethodno izdatim avansnim računom. Zbog toga smatramo da je takvo evidentiranje neadekvatno u smislu racionalnog poslovanja.

Da bi se osiguralo slanje fiskalnog računa stranom licu, potrebno je da ta onlajn prodaja bude uslovljena mogućnošću da se kupcu pošalje fiskalni račun, u smislu ostavljanja podatka o imejl adresi. Tu je važno imati u vidu da li se prodavac bavi isključivo prodajom preko interneta ili ne, jer u zavisnosti od toga će biti potrebno ili ne da traži saglasnost kupca za slanje računa elektronskim putem i od toga takođe zavisi da li će se slati normalan fiskalni račun elektronskim putem ili fiskalni račun u elektronskoj formi.

Kod poništavanja transakcije i vraćanja sredstava nema nikakvog pravdanja razlike. Naime, prilikom prodaje se izdaje fiskalni račun i knjiže se prihodi i odgovarajući troškovi za naknadu PayPal-a, prilikom poništavanja transakcije izdaje se račun refundacije na isti iznos kao što je bio originalni fiskalni račun, storniraju se prihodi u iznosu koji su prvobitno knjiženi, dok se troškovi naknade ne menjaju jer te troškove pokriva prodavac i kada dođe do poništavanja prodaje.

Izvor: neobilten

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.