MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent

POPUNJAVANJE PPP-PO I PPDG-2R OBRAZACA U SLUČAJU KVALIFIKOVANIH NOVOZAPOSLENIH LICA

Ministarstvo finansija je donelo mišljenje broj 011-00-90/2020-04 od 22.4.2021 godine, kojim je razjašnjena važna nedoumica u vezi sa kvalifikovanim novozaposlenim licima.

Radi se o načinu iskazivanja u obrascu PPP-PO iznosa poreza i doprinosa koje poslodavac ne plaća za zarade kvalifikovanih novozaposlenih lica.

Iz navedenog mišljenja prenosimo sledeći deo:

„Imajući u vidu navedeno, smatramo da se u Obrascu PPP-PO – Potvrda o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku za 2020 godinu, u delu 3. Podaci o oporezivim prihodima iz kojih je isplatilac obustavio i platio poreze i doprinose po odbitku, u kolonama pod red. br. 3.5, 3.6. i 3.7. iskazuju podaci o porezu i doprinosima po osnovu zarade, koji podaci u sebi sadrže i iznos poreza i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za koje je poslodavac (isplatilac prihoda) ostvario pravo na oslobođenje po osnovu zarade kvalifikovanog novozaposlenog lica saglasno članu 21ž Zakona i članu 45đ Zakona o doprinosima.“

S obzirom da se podaci o prihodima za koje se plaćaju porez i doprinosi po odbitku u poresku prijavu PPDG-2R (Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana) unose upravo iz potvrde PPP-PO, zaključujemo da se i u Obrascu PPDG-2R iskazuju podaci o ukupnom porezu i doprinosima, uključujući iznose za koje je poslodavac ostvario poresko oslobođenje.

Izvor: neobilten

MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent
Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.

Preuzmite besplatan ebook klikom na dugme ispod.