MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent

POREZ NA KAPITALNU DOBIT OD PRODAJE AKCIJA I POREZ NA DIVIDENDU (fizička lica)

*Napomena: tekst se odnosi na fizička lica, a u odvojenom članku pisaćemo i o pravnim licima

Ovaj članak ćemo podeliti na dva dela:

I Prijava poreza na kapitalnu dobit (ili gubitak) od prodaje akcija – poreska prijava PPDG 3R

II Prijava poreza na dividendu (ostali prihodi tj prihodi od kapitala) – poreska prijava PP OPO

I deo
—–

Podnošenje poreske prijave vrši se dva puta godišnje odnosno jednom u 6 meseci, za period od 1.01. do 30.06. i za period od 1.07. do 31.12.
Rok za podnošenje poreske prijave je 30 dana u oba slučaja. Iznos poreza na kapitalnu dobit je 15%.

Bitna napomena: prijava se podnosi samo ako ste prodali akcije bez obzira da li ste izgubili ili dobili na određenoj trgovini.

Prvi korak je da tražite izveštaj (potvrdu) od brokera tj brokerske platforme. U tom izveštaju imaćete sve podatke od značaja za podnošenje poreske prijave. U potvrdi će biti napisano i ime konkretne kompanije čije ste akcije kupili, ISIN broj, datum kupovine, datum prodaje, količina prodaje, količina kupovine i cene u oba slučaja.

Popunjavanje poreske prijave započinjete od poslednje prodaje, znači od najkasnije transakcije koju ste izvršili.

Primer: prodali ste 4 akcije Amazona po ceni od 150$ dana 12.12.2023. godine. Prethodno ste kupili 12 akcija Amazona 1.03.2019. godine po ceni od 100$. Nikada niste podnosili poresku prijavu jer nikada niste ni prodavali akcije Amazona, tek sada ste prvi put prodali i to ne sve, već samo 4 akcije. To je momenat kada trebate da podnesete poresku prijavu, odnosno rok je 30 dana od 31.12.2023. godine što znači 30.01.2024. godine.

U prijavi navodite datum prodaje 12.12.2023. godine, količina akcija je 4 komada, cena 150$ (upisujete iznos u dinarima po srednjem kursu NBS na dan prodaje) i zavodite broj potvrde od brokera i tu je prvi deo završen.

Sledeći deo odnosi se na popunjavanje nabavne vrednosti po kojoj ste kupili akcije kao i datum i količina (kupovna vrednost). Pišete datum 1.03.2019. godine, količina je isto 4 (vrlo bitno: nije 12, jer niste prodali sve akcije!) i pišete cenu od 100$ i takodje zavodite broj potvrde brokera.

Ako ste imali još transakcija zavodite ih sve, zavodite druge kompanije itd. Ako ste nekada pre ostvariti gubitak koji ste prijavili, zavodite i to. I na kraju u attachment prilažete i potvrde brokera.

Kada sve završite, poresku prijavu podnosite ili u fizičkom obliku (štampanom obliku) u Filijalu Poreske uprave ili elektronski preko portala e-porezi gde prijavu potpisujete vašim elektronskim potpisom.

Dobićete obaveštenje da li je prijava uspešno podneta. Posle ostaje da sačekate Rešenje poreskog organa i da porez platite (obično u roku od mesec dana).

U prvom primeru trebalo bi da prodajna vrednost ukupno iznosi 600$, a nabavna vrednost 400$ što znači da se porez na kapitalnu dobit plaća na 200$ razlike što je 30$ (15%).

* potencijalno poresko oslobodjenje: ukoliko akcije niste prodavali 10 i više godina, poresku prijavu podnosite, ali će vas poreski inspektor osloboditi obračuna i plaćanja poreza

** gubitak u slučaju prodaje akcija: i u ovom slučaju podnosi se poreska prijava. Ovo će vam značiti i za kasnije dobitke jer ne plaćate porez sve dok ne iskoristite prethodne gubitke do iznosa novih dobitaka (gubici važe narednih 5 godina)

II deo
—-

Poreska prijava na prihode od kapitala, odnosno na ostvarenu dividendu podnosi se u obliku druge prijave (koja se zove PP OPO) – dakle nije ista prijava kao u slučaju prodaje akcija.

Takodje i u ovoj prijavi se zavodi datum isplate dividende, šifra prihoda koja je: 1 11 402 i zavode se iznosi isplaćenih dividendi (u dinarima). Takodje zavodite (upisujete) i porez, a koji je 15% od isplaćene dividende.

U slučaju da je porez plaćen u drugoj državi (ili deo poreza) i postoji Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, u tom slučaju navodite koliki procenat poreza je plaćen u drugoj zemlji i u Srbiji plaćate samo razliku. Ako je veći porez od 15% plaćen u inostranstvu, u tom slučaju se u Srbiji ne plaća ništa, ali treba da postoje dokazi o tome i treba da postoji Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja izmedju Srbije i odredjene inostrane države.

*** u slučaju poreske prijave PP OPO (dividenda), vi se samooporezujete. To znači da čim podnesete prijavu na portalu e-porezi automatski vam je vidljiv i tekući račun, poziv na broj i iznos za uplatu poreza (u minuti). Za razliku od PPDG 3R prijave gde čekate ručnu kontrolu inspektora nakon čega vam on izdaje zapisnik pa tek nakon toga poresko rešenje.

Autor: Miloš Praštalo, CEO

 

MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent
Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.

Preuzmite besplatan ebook klikom na dugme ispod.