POREZI ZA FRILENSERE OD 2023. GODINE

Radna grupa koja se bavi predlozima za rešavanje statusa frilensera u Srbiji objavila je novi model po kome bi u narednoj godini trebalo da se oporezuju radnici na internetu.

Ubuduće će prijavljivanje frilensera za oporezivanje biti kvartalno. Rok za prijavu prihoda ostvarenih u nekom kvartalu je 30 dana od njegovog završetka. Na primer, to znači da od 1. do 30. aprila treba prijaviti prihode za period od 1. januara do 31. marta 2023. Porez se plaća najkasnije do isteka roka za prijavu za određeni kvartal, što u navedenom slučaju znači do kraja aprila.

Ako frilenser za oporezivanje izabere model A, to znači da će imati neoporezivi mesečni prihod od 19.300 dinara koji nije vezan za minimalac. Kvartalno to predstavlja iznos od 57.900 dinara. Normirani troškovi u ovom slučaju iznose 34 odsto.

Osnovica za porez i doprinose dobija se tako što se od ukupnog kvartalnog prihoda oduzmu normirani troškovi i trostruka vrednost neoporezivog mesečnog prihoda. Na osnovicu će se obračunavati porez po stopi od 10 odsto, doprinosi za zdravstveno osiguranje od 10,3 odsto, kao i doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje po stopi od 25 odsto.

Kada je reč o drugom načinu oporezivanja koji će takođe biti na raspolaganju frilenserima od naredne godine – modelu B, neoporezivi iznos na mesečnom nivou će biti 32.000 dinara, odnosno 96.000 dinara kvartalno. Po modelu B nema normiranih troškova.

Osnovica za porez i doprinose u ovom slučaju se dobija tako što se od ukupnog kvartalnog prihoda oduzme trostruka vrednost neoporezivog mesečnog prihoda. Na osnovicu se obračunavaju: porez po stopi od 20 odsto, doprinosi za zdravstveno osiguranje 10,3 odsto i za PIO po stopi od 25 odsto.

Takođe, treba napomenuti da bi od 1. januara 2023. godine stopa za PIO doprinose trebalo da bude smanjena na 24 odsto.

Podsećamo, do kraja 2022. nema samooporezivanja, odnosno samoprijavljivanja prihoda, Poreska uprava slaće rešenja samo frilenserima koji zarađuju više od 768.000 dinara godišnje.

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.