POZAJMICE PREDUZETNIKA – PO NOVOM KORISTI SE ŠIFRA PLAĆANJA 190 ili 290

Preduzetnik koji želi da uplati pozajmicu kao fizičko lice na svoj poslovni preduzetnički račun po novom treba da koristi šifru plaćanja 90 (190 ako uplaćuje na šalteru banke, a 290 ako uplaćuje putem svog elektronskog bankarstva).

Ta uplaćena sredstva će u poslovnim knjigama biti knjižena na račun 309 – Ostali osnovni kapital. Takodje kada preduzetnik želi da izvrši povrat pozajmice koristi istu šifru plaćanja. Stav da preduzetnik može slobodno da raspolaže sredstvima sa svog računa potvrđuju i više mišljenja Ministarstva finansija:

  • 430-00-197/2019-04 od 21.10.2019 godine
  • 430-00-438/2019-04 od 25.09.2019 godine

Druga je stvar što se može desiti da zaposleni u bankama ne razumeju poslovanje preduzetnika pa postavljaju određena ograničenja u smislu šifre plaćanja ili iznosa. Takva ograničenja preduzetnik može zaobići uplaćivanjem sredstava sa ličnog tekućeg računa fizičkog lica (koristeći elektronsko bankarstvo) i isto u obrnutom slučaju kada novac isplaćuje sebi sa poslovnog računa preduzetnika.

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.