PRIMANJE NOVCA U GOTOVINI – KADA SE KRŠI ODREDBA ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA

Prema članu 46. Zakona, lice koje se bavi prodajom robe i nepokretnosti ili vršenjem usluga u Republici Srbiji ne sme od stranke ili trećeg lica da primi gotov novac za njihovo plaćanje u iznosu od 10.000 evra ili više u dinarskoj protivvrednosti, koje ograničenje važi i u slučaju ako se plaćanje robe i usluge vrši u više međusobno povezanih gotovinskih transakcija u ukupnom iznosu od 10.000 evra ili više u dinarskoj protivvrednosti.

Prema članu 3. stav 1. tačka 8) Zakona, gotovinska transakcija jeste fizički prijem ili davanje gotovog novca.

Uplata gotovinskog iznosa od 10.000 evra ili više u dinarskoj protivvrednosti, odnosno više međusobno povezanih gotovinskih transakcija u navedenom iznosu od strane kupca na poslovni račun prodavca automobila, posredstvom pružaoca platnih usluga (banke, platne institucije, javnog poštanskog operatora) se ne smatra kršenjem člana 46. Zakona, jer takva transakcija ne predstavlja gotovinsku transakciju u smislu Zakona u odnosu na prodavca automobila, zato što na taj način prodavac automobila za prodatu robu ne prima gotov novac „na ruke“.

Međutim, kada prodavac automobila u svom maloprodajnom objektu primi gotov novac za promet automobila u dinarskoj protivvrednosti u iznosu 10.000 evra i više i taj novac uplaćuje kao dnevni pazar, u tom slučaju krši član 46. Zakona i čini privredni prestup iz člana 118. stav 1. tačka 43) Zakona.

Izvor: sajt Uprave za sprečavanje pranja novca

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.