REGISTAR PRUŽALACA RAČUNOVODSTVENIH USLUGA – DO SADA UPISANO 342 SUBJEKTA

Ministarstvo finansija je pozvalo sva pravna lica i preduzetnike koji se bave pružanjem računovodstvenih usluga u Republici Srbiji, da blagovremeno podnesu zahtev za dobijanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga i upišu se u Registar pružalaca računovodstvenih usluga.

Pravna lica i preduzetnici koji imaju registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga dužni su da imaju izdatu dozvolu za pružanje računovodstvenih usluga od strane Komore ovlašćenih revizora i da budu upisani u Registar pružalaca računovodstvenih usluga koji vodi Agencija za privredne registre (APR) najkasnije do 1. Januara 2023 godine.

Na dan 30. Jun 2021 godine, dakle 18 meseci pre isteka roka, ukupno su 342 pravna lica i preduzetnika upisana u Registar.

Izvor: neobilten

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.