STRUČNO MIŠLJENJE: GOOGLE RAČUNI I PDV ASPEKT

Prošle godine naš CEO Miloš Praštalo pisao je o (ne)ispravnim Google računima u tekstu koji možete pogledati na ovom linku.

Da se podsetimo, Google je prošle godine počeo sa izdavanjem faktura korisnicima u Srbiji sa iskazanim PDV-om od 20%. Stvar ne bi bila sporna da je Google tada imao upisanog poreskog punomoćnika u registru Poreske uprave. Medjutim oni se nisu našli na spisku.

Tada smo upozoravali korisnike pravna lica i preduzetnike u Srbiji da iako je iskazan PDV od 20% na fakturi bez obzira smo savetovali da se on ne koristi (tj ne odbija kao ulazni) iz razloga što se nije znalo da li Google formalno ima svog poreskog punomoćnika u Srbiji.

Ono što je sada novost to je da je Google tj poreski punomoćnik upisan u registar Poreske uprave.

Čak šta više, Google je svim korisnicima u Srbiji poslao i knjižna odobrenja sa iskazanim iznosom u minusu za sav zbirni iznos PDV-a koji poreski obveznici u Srbiji nisu smeli i mogli da koriste kao prethodni porez.

Tako da je Google te iznose vratio korisnicima (ili umanjio buduća zaduženja) što znači da niko nije ostao oštećen.

Ono na šta skrećemo pažnju: ako je privredni subjekt koristio prethodni PDV po starim (po nama neispravnim Google fakturama), a sada je pritom i knjižio knjižna odobrenja taj obveznik je u prekršaju i savetujemo da što pre izmeni prethodne PDV prijave.

Autor: Miloš Praštalo, CPA

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.