NOVA FISKALIZACIJA – VRSTE FISKALNIH RAČUNA

U ovom tekstu želimo da ukažemo pre svega na vrste fiskalnih računa i tipove transakcija u novom sistemu fiskalizacije, kao i na kombinacije vrsta fiskalnih računa i tipova transakcija, s obzirom da se radi o nazivima i njihovim skraćenicama koji će se često koristiti kao pojmovi u različitim situacijama u praksi, pa je u tom […]

PRAVO NA ODBITAK PDV-a KADA AVANSNI RAČUN NE SADRŽI DATUM PRIJEMA AVANSA

Da li postoji pravo na odbitak prethodnog poreza ako u avansnom računu nije iskazan datum prijema avansa? Izmenama i dopunama Pravilnika o PDV („Službeni glasnik RS“, broj 127 od 24.12.2021. godine) utvrđen je novi obavezan element avansnog računa – datum prijema avansa (član 188. stav 1. tačka 4) Pravilnika). Jedan od uslova koji treba da […]

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.