SVE TRENUTNE SUBVENCIJE I OLAKŠICE DRŽAVE NA JEDNOM MESTU (2022.)

Poštovani čitaoci i klijenti, budite slobodni da nam se obratite za detaljnije objašnjenje nekih subvencija ili olakšica sa liste ali pre toga samo pročitajte u uslovima da li ih ispunjavate u smislu vremenskog perioda poslovanja (koliko godina vaša firma postoji) i slično tome. Kada vidite da ispunjavate uslove za neku od subvencija/olakšica pišite nam na […]

USLOVI ZA NOVE SUBVENCIJE UGOSTITELJSTVU I TURIZMU

Predviđeno je dodeljivanje bespovratnih sredstava privrednim subjektima iz oblasti ugostiteljske i turističke privrede u visini od 30.367 dinara po zaposlenom za koga je privredni subjekt isplatio zaradu za mesec Oktobar 2020 godine i podneo poresku prijavu. Ko ima pravo na bespovratna sredstva? Privredni subjekti u privatnom sektoru sa određenim pretežnim delatnostima. Privredni subjekti u privatnom […]

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.