PREDUZETNIK KAO IZVOZNIK

Izvoz robe i usluga regulisan je Zakonom o spoljnotrgovinskom poslovanju. Načini naplata i plaćanja definisani su Zakonom o deviznom poslovanju. Ko može da se bavi spoljnom trgovinom, odnosno da se regularno pojavi kao izvoznik robe i usluga? Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju, Zakon o deviznom poslovanju i Carinski zakon u potpunosti sa svim pravima i obavezama […]

DEVIZNA FAKTURA – OBAVEZNO ISKAZIVANJE IZNOSA I U DINARIMA

Od 1. Jula 2021 godine, od kada je počela primena novog Pravilnika o PDV, neka pravila u vezi sa iskazivanjem iznosa u dinarima na fakturama koje se naplaćuju u stranoj valuti su precizirana, dok su neka druga pravila nova. Član 197. Pravilnika o PDV glasi: „Ako se naknada za promet dobara, odnosno usluga naplaćuje u […]

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.