EKO TAKSA – NAKNADA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ZA 2021 GODINU

Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara (u daljem tekstu: Zakon) propisano je da obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine iz člana 134. stav 1. tačka 1) Zakona podnosi prijavu sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade organu jedinice lokalne samouprave u čijoj su nadležnosti utvrđivanje, kontrola i naplata javnih prihoda do 31. […]

EKO PRIJAVA – POPUNJAVANJE U SLUČAJU IZMENE PODATAKA

U nastavku objašnjavamo šta je potrebno uraditi u vezi sa prijavom za EKO naknadu (taksu) kada/ako dođe do izmene podataka od značaja za utvrđivanje naknade ili ako se desi greška prilikom podnošenja prijave. Ako obveznik otpočinje obavljanje delatnosti u jedinici lokalne samouprave u kojoj do sada nije obavljana delatnost: Potrebno je podneti nove prijave za […]

Od 18. Jula omogućena elektronska prijava za obračun EKO takse

Na portalu LPA biće omogućeno elektronsko podnošenje prijava sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine na Obrascu 1 za 2020 godinu. U nastavku prenosimo obaveštenje Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu: „Obaveštavaju se obveznici naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine – preduzetnici i pravna lica koji obavljaju […]

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.