MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent

NEDOUMICE U VEZI SA ČUVANJEM I ŠTAMPANJEM ELEKTRONSKIH FAKTURA

Pitanje čuvanja elektronskih faktura regulisano je odredbama dva propisa: Zakona o elektronskom fakturisanju (u daljem tekstu: Zakon), i Uredbe o uslovima i načinu čuvanja i stavljanja na uvid elektronskih faktura i načinu obezbeđivanja verodostojnosti i integriteta sadržine faktura u papirnom obliku (u daljem tekstu: Uredba). Bez obzira na navedene odredbe, mnogi korisnici SEF imaju nedoumice […]

OBAVEZA PRIMANJA I ČUVANJA ELEKTRONSKIH FAKTURA OD 1. JULA 2022.

Bliži se 1. jul 2022. godine, od kada će svi obveznici propisa o elektronskom fakturisanju biti u obavezi da prime i čuvaju elektronske fakture ukoliko im dobavljač pošalje takvu fakturu. Podsećamo da je za subjekte javnog sektora ova obaveza počela od 1. maja 2022. godine. Obaveza primanja i čuvanja elektronskih faktura od 1. jula 2022. […]

MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent
Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.

Preuzmite besplatan ebook klikom na dugme ispod.