MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent

NOVA VERZIJA PEP OBRASCA

U „Službenom glasniku RS“, broj 99 od 22.10.2021 godine objavljen je Pravilnik o izmeni Pravilnika o podnošenju poreske prijave elektronskim putem (u daljem tekstu: Pravilnik). Izmenjen je obrazac PEP – Ovlašćenje za upotrebu elektronskih servisa. Izmena se tiče dodavanja opcije za ovlašćenje samo za fiskalizaciju (tačka 4.6. obrasca PEP). Time je omogućeno privrednim subjektima da […]

MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent
Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.

Preuzmite besplatan ebook klikom na dugme ispod.