MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent

ISTOVREMENO EVIDENTIRANJE PODATKA O STVARNOM VLASNIKU PRILIKOM OSNIVANJA DRUŠTVA

Agencija za privredne registre (APR) obavestila je privredna društva da je od 1. oktobra korisnicima na raspolaganju servis koji omogućuje istovremeno podnošenje elektronske registracione prijave za osnivanje privrednog društva i evidentiranje podataka o stvarnom vlasniku. Osnivaču je sada data mogućnost da u elektronskom postupku osnivanja privrednog društva, ukoliko to želi, može da evidentira i podatke […]

MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent
Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.

Preuzmite besplatan ebook klikom na dugme ispod.