MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent

PORESKE OLAKŠICE: R&D I IP BOX

it kompanija srbija

Koje poreske olakšice mogu koristiti IT firme? Sa četvrtom industrijskom revolucijom došla je nova šansa za Republiku Srbiju i našu privredu. Najveći izvozni potencijal jesu IT proizvodi (polako prelaze izvoz poljoprivrednog sektora), a tu pre svega mislimo na softverska rešenja. Imamo puno radnih i sposobnih ljudi u IT sektoru i prvi put u istoriji ne […]

POVEĆANJE OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA UNOSOM NEMATERIJALNE IMOVINE

Govori se da nas u nekom skorijem periodu (verovatno od 2022 godine) očekuje neka vrsta olakšica prilikom unosa intelektualne svojine u kapital privrednog društva. Verovatno će to biti nešto u vidu oslobođenja plaćanja poreza na kapitalnu dobit. U nastavku pišemo o unosu nematerijalne imovine u kapital društva i poreske implikacije istog (onako kako trenutno jeste). […]

MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent
Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.

Preuzmite besplatan ebook klikom na dugme ispod.