GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2021. GODINU – OBJAŠNJENJE

Ministarstvo finansija je na svom sajtu objavilo Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2021. godinu: Poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana za 2021. godinu podnosi se do 16. Maja 2022. godine. Podsećamo da je obrazac PPDG 2R izmenjen u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu […]

NOVA PRAVILA OBRAČUNA GODIŠNJEG POREZA (EKSTRA POREZ)

Krajem prošle godine usvojene su nove izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana. Između ostalih, značajna izmena izvršena je kada je u pitanju godišnji porez na dohodak građana za lica ispod 40 godina života. Za osobe starije od 40 godina nema promena u vezi sa utvrđivanjem godišnjeg poreza na dohodak građana u odnosu […]

MINIMALALNA CENA RADA ZA 2022 GODINU

Minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za period Januar – Decembar 2022 godine iznosiće 201,22 dinara (neto), po radnom času. Vlada Srbije je donela odluku o povećanju minimalne cene rada sa 183,93 na 201,22 dinara po satu. Odluka je objavljena u „Službenom glasniku RS“, broj 87 od 10.09.2021 godine. Shodno […]

NOVI NEOPOREZIVI IZNOS ZARADE I SMANJENJE STOPE PIO OD 2022 GODINE

Ministar finansija Siniša Mali najavio je povećanje neoporezivog iznosa zarade i smanjenje stope doprinosa PIO na teret poslodavca. Novi neoporezivi iznos zarade iznosiće 19.300 dinara, umesto sadašnjih 18.300 dinara. Stopa doprinosa PIO na teret poslodavca će biti smanjena za 0,5% (sa 11,5% na 11%, odnosno ukupno sa 25,5% na 25%). S obzirom da se radi […]

STRUČNO MIŠLJENJE: NOVI (NE)ISPRAVNI GOOGLE RAČUNI

Počevši od meseca Jula 2021 godine korisnici Google Workspace (i G Suite) paketa u Srbiji počeli su da primaju nove račune sa iskazanim PDV-om od 20%. Google je pritom registrovao i novu kompaniju u Irskoj koja sada nosi naziv: Google Cloud EMEA LTD, i ta kompanija se navodi na njihovim novim izdatim računima sa izraženim […]

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.