MNP ADVISORY I OVE GODINE UČESTVUJE U PROGRAMU „MOJA PRVA PLATA“

Do 31.10.2021 je otvoren konkurs za mlade na sledećoj stranici: https://mojaprvaplata.gov.rs/pozicije gde možete da konkurišete na poziciju „Računovođa“ ukoliko niste imali radnog iskustva. Na stranici sa desne strane unesite pojam „MNP ADVISORY“. Ukoliko vas knjigovodstvo i računovodstvo zaista zanimaju i spremni ste da posle studija stvarno naučite kako teorija (ne)funkcioniše u praksi prijavite se ?

OBAVEŠTENJE: GRADSKA PORESKA UPRAVA NOVI SAD

Obavеštavaju sе porеski obvеznici da po prijеmu obavеštеnja o stanju duga, kao i opomеnе sporna pitanja u vеzi sa vrstom i iznosom porеskе obavеzе mogu uputiti i еlеktronskim putеm na mail adrеsu: gpu@novisad.rs – a u cilju suzbijanja daljеg širеnja zaraznе bolеsti COVID-19 i očuvanja zdravlja sugrađana. Takođе, zbog novonastalе situacijе obavеštavaju sе porеski obvеznici […]

PROMO – online besplatan čas računovodstva!

U subotu 30.05.2020 od 17h organizujemo online besplatan promo čas preko Zoom aplikacije. Prijave preko email adrese: kec.srbija@gmail.com ili telefona 061-255-07-03 Vidimo se! Vaš, MNP ADVISORY

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.