MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent

PREDUZETNIK KAO IZVOZNIK

Izvoz robe i usluga regulisan je Zakonom o spoljnotrgovinskom poslovanju. Načini naplata i plaćanja definisani su Zakonom o deviznom poslovanju. Ko može da se bavi spoljnom trgovinom, odnosno da se regularno pojavi kao izvoznik robe i usluga? Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju, Zakon o deviznom poslovanju i Carinski zakon u potpunosti sa svim pravima i obavezama […]

MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent
Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.

Preuzmite besplatan ebook klikom na dugme ispod.