MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent

SVE O NEDOBITNIM ORGANIZACIJAMA

1.Šta se smatra nedobitnom organizacijom Nedobitna organizacija je svako pravno lice koje nije osnovano radi ostvarivanja dobiti, već je osnovano radi postizanja drugih ciljeva utvrđenih u njegovim opštim aktima. Nedobitnom organizacijom naročito se smatra: ustanova, politička organizacija, sindikalna organizacija, komora, crkva i verska zajednica, udruženje, fondacija i zadužbina. 2. Ko može osnovati nedobitnu organizaciju Ustanovu […]

MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent
Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.

Preuzmite besplatan ebook klikom na dugme ispod.