FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA 2021. GODINU – ROKOVI I OBIM

Na osnovu člana 44. stav 1. Zakona o računovodstvu (u daljem tekstu: Zakon), redovni godišnji finansijski izveštaji i izveštaji o neaktivnosti za 2021. godinu dostavljaju se APR najkasnije do 31. Marta 2022. godine. Statistički izveštaj se takođe dostavlja do 31. Marta 2022. godine (član 44 stav 3. Zakona). Konsolidovani godišnji finansijski izveštaji za 2021. godinu […]

ISPLATA LIČNIH PRIMANJA DO I POSLE 31.12.

Približava se kraj godine i uveliko traju pripremne radnje za sastavljanje završnih računa. Ovim skrećemo posebnu pažnju na rashode po osnovu primanja zaposlenih i lične zarade preduzetnika zbog njihovog posebnog poreskog tretmana. Naime, pojedina lična primanja se priznaju kao rashod u periodu u kojem su isplaćena. U pitanju su: naknada troškova prevoza zaposlenih za dolazak […]

KRATAK OSVRT NA POVEZANA LICA I TRANSFERNE CENE

U ovom članku bavimo se povezanim licima u smislu Zakona o porezu na dobit. Zakon ne zabranjuje da povezana lica međusobno posluju. Propisano je da se poslovanje između povezanih lica obelodani, odnosno da se prihodi i rashodi koji su ostvareni u poslovanju sa povezanim licima iskažu u poreskom bilansu, za preduzetnike u PB-2, a za […]

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.