Porez na imovinu – rok za uplatu treće rate je 14. Avgust

Rok za uplatu obaveze za treći kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2020 godinu za poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica je 14. Avgust. Porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja, prema Zakonu o porezima na imovinu.

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.