MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent

B2B PLAĆANJA U KRIPTOVALUTAMA

Autor: Miloš Praštalo, CEO & Founder Kao uvod za ovaj deo napomenuo bih da trenutna regulativa kriptovaluta u Srbiji ne omogućava plaćanje u kriptu, ali radi lakšeg razumevanja koristićemo i taj termin. Kao što smo naučili iz Zakona, Srbija prihvata kripto kao sredstvo razmene ali ne i sredstvo plaćanja, te otuda prvobitna konstatacija. U svakom […]

ELEKTRONSKE OTPREMNICE – U PRIPREMI

Prema informacijama iz dokumentacije za javne nabavke koje su objavljene u oktobru 2023. godine od strane Ministarstva finansija, priprema se izrada platforme za slanje, prijem, upravljanje i čuvanje elektronskih otpremnica (modul E-otpremnica). Modul E-otpremnica treba da bude integrisan sa sistemom E-faktura, kako na nivou API servisa, tako i na nivou korisničkog interfejsa. E-otpremnice će se […]

NOVO – STARTAP PORTAL

Pokretanje i vođenje startapa često nije jednostavan i lak put. Kako bi se osnažili postojeći i ohrabrili budući startap preduzetnici, kreiran je Startap portal kao centralno mesto povezivanja, informisanja i edukacije startapa u svim fazama razvoja. Na ovom portalu se mogu pronaći konkretna objašnjenja, ključni koraci i rešenja za izazove koji se javljaju na startap […]

MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent
Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.

Preuzmite besplatan ebook klikom na dugme ispod.