GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2021. GODINU – OBJAŠNJENJE

Ministarstvo finansija je na svom sajtu objavilo Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2021. godinu: Poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana za 2021. godinu podnosi se do 16. Maja 2022. godine. Podsećamo da je obrazac PPDG 2R izmenjen u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu […]

GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2021. GODINU

Fizička lica koja su ostvarila dohodak u 2021. godini preko 3.268.224 dinara obavezni su da podnesu poresku prijavu za godišnji porez na dohodak građana. Rezidenti Srbije prilikom obračuna uzimaju u obzir dohodak koji su ostvarili i u Srbiji i u drugim državama, dok nerezidenti uzimaju u obzir samo dohodak ostvaren u Srbiji. Počev od utvrđivanja […]

POPUNJAVANJE PPP-PO I PPDG-2R OBRAZACA U SLUČAJU KVALIFIKOVANIH NOVOZAPOSLENIH LICA

Ministarstvo finansija je donelo mišljenje broj 011-00-90/2020-04 od 22.4.2021 godine, kojim je razjašnjena važna nedoumica u vezi sa kvalifikovanim novozaposlenim licima. Radi se o načinu iskazivanja u obrascu PPP-PO iznosa poreza i doprinosa koje poslodavac ne plaća za zarade kvalifikovanih novozaposlenih lica. Iz navedenog mišljenja prenosimo sledeći deo: „Imajući u vidu navedeno, smatramo da se […]

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.