TRETMAN RAČUNA KOJIM SE PRELAZI LIMIT ZA ULAZAK U PDV SISTEM

Račun (faktura) kojim je probijen limit za obavezno evidentiranje u sistem PDV (trenutno 8 miliona dinara) ne treba deliti na dva računa, odnosno za promet po tom računu ne treba obračunavati PDV. Naime, lice koje je mali obveznik u skladu sa članom 33. Zakona o PDV prestaje da bude mali obveznik sledećeg dana od dana […]

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.