MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent

DOSTAVLJANJE PREPISA ARHIVSKE KNJIGE OBAVEZNO OD 2022 GODINE

Ministarstvo kulture i informisanja (koje je nadležno za Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti) donelo je mišljenje broj 011-00-71/2021-02 od 29.04.2021 godine. U mišljenju je iznet stav da obaveza dostavljanja prepisa arhivske knjige nadležnom arhivu za privredna društva nastaje 2022 godine: „U vezi sa pitanjem i iskazanom nedoumicom u vašem dopisu koja se odnosi […]

MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent
Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.

Preuzmite besplatan ebook klikom na dugme ispod.