Nove preventivne mere koje su propisane usled epidemije 11.07.2020

Novi pravilnik je donet na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu i stupa na snagu 11. Jula 2020 godine. Plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti poslodavci su dužni da donesu do 10. Avgusta 2020. Nadzor nad primenom Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu […]

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.