MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent

NEDOUMICE U VEZI SA ČUVANJEM I ŠTAMPANJEM ELEKTRONSKIH FAKTURA

Pitanje čuvanja elektronskih faktura regulisano je odredbama dva propisa: Zakona o elektronskom fakturisanju (u daljem tekstu: Zakon), i Uredbe o uslovima i načinu čuvanja i stavljanja na uvid elektronskih faktura i načinu obezbeđivanja verodostojnosti i integriteta sadržine faktura u papirnom obliku (u daljem tekstu: Uredba). Bez obzira na navedene odredbe, mnogi korisnici SEF imaju nedoumice […]

MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent
Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.

Preuzmite besplatan ebook klikom na dugme ispod.