MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent

PRODAJA APLIKACIJE PREKO GOOGLE i APPLE PRODAVNICA – IZDAVANJE RAČUNA i PORESKI TRETMAN

Društvo ili preduzetnik koji se bavi IT poslovima izradilo je mobilnu aplikaciju, koja se prodaje preko Google Play Store i Apple Store, koji na kraju meseca isplaćuju društvu zaradu umanjenu za njihovu provizuju. Dakle Google i Apple izdaju račune kupcima i oni naplaćuju, a kasnije društvu/preduzetniku prenose deo zarade. Da li kod ovakve prodaje postoji […]

B2B PLAĆANJA U KRIPTOVALUTAMA

Autor: Miloš Praštalo, CEO & Founder Kao uvod za ovaj deo napomenuo bih da trenutna regulativa kriptovaluta u Srbiji ne omogućava plaćanje u kriptu, ali radi lakšeg razumevanja koristićemo i taj termin. Kao što smo naučili iz Zakona, Srbija prihvata kripto kao sredstvo razmene ali ne i sredstvo plaćanja, te otuda prvobitna konstatacija. U svakom […]

ELEKTRONSKE OTPREMNICE – U PRIPREMI

Prema informacijama iz dokumentacije za javne nabavke koje su objavljene u oktobru 2023. godine od strane Ministarstva finansija, priprema se izrada platforme za slanje, prijem, upravljanje i čuvanje elektronskih otpremnica (modul E-otpremnica). Modul E-otpremnica treba da bude integrisan sa sistemom E-faktura, kako na nivou API servisa, tako i na nivou korisničkog interfejsa. E-otpremnice će se […]

NEDOUMICE U VEZI SA ČUVANJEM I ŠTAMPANJEM ELEKTRONSKIH FAKTURA

Pitanje čuvanja elektronskih faktura regulisano je odredbama dva propisa: Zakona o elektronskom fakturisanju (u daljem tekstu: Zakon), i Uredbe o uslovima i načinu čuvanja i stavljanja na uvid elektronskih faktura i načinu obezbeđivanja verodostojnosti i integriteta sadržine faktura u papirnom obliku (u daljem tekstu: Uredba). Bez obzira na navedene odredbe, mnogi korisnici SEF imaju nedoumice […]

NOVI PRAVILNIK O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU – ŠTA TREBA ZNATI

U „Službenom glasniku RS“, broj 47 od 8.6.2023. godine objavljen je Pravilnik o elektronskom fakturisanju (u daljem tekstu: Pravilnik). Pravilnik stupa na snagu 1. jula 2023. godine. Stupanjem na snagu Pravilnika prestaju da važe sledeći pravilnici: 1) Pravilnik o načinu i postupku registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura, načinu pristupanja i korišćenja sistema elektronskih faktura […]

INTEGRACIJA SISTEMA FISKALIZACIJE I EFAKTURA TEK OD 2024. GODINE

Na Portalu javnih nabavki objavljen oglas o javnoj nabavci usluge integracije fiskalizacije sa sistemom E faktura. Naručilac je Ministarstvo finansija, procenjena vrednost nabavke je 250 miliona dinara, a rok za podnošenje ponuda je 18.11.2022. godine u 13 časova (kada će se obaviti i javno otvaranje ponuda). Imajući u vidu da krajnji rok za realizaciju ne […]

OBAVEZA PRIMANJA I ČUVANJA ELEKTRONSKIH FAKTURA OD 1. JULA 2022.

Bliži se 1. jul 2022. godine, od kada će svi obveznici propisa o elektronskom fakturisanju biti u obavezi da prime i čuvaju elektronske fakture ukoliko im dobavljač pošalje takvu fakturu. Podsećamo da je za subjekte javnog sektora ova obaveza počela od 1. maja 2022. godine. Obaveza primanja i čuvanja elektronskih faktura od 1. jula 2022. […]

ELEKTRONSKO FAKTURISANJE BIĆE OBAVEZNO TEK OD 2023 GODINE

Od kako je donet novi Zakon o računovodstvu u Oktobru 2019 godine jedna od velikih tema su fakture u elektronskom obliku. Naime, odredbama tog zakona predviđena je obaveza obveznika tog zakona da od 1. Januara 2022 godine sastavljaju i dostavljaju fakture (račune) u elektronskom obliku. Međutim, u međuvremenu je donet još jedan propis u vezi […]

MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent
Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.

Preuzmite besplatan ebook klikom na dugme ispod.