U APR UPISANO SAMO 1.050 RAČUNOVOĐA SA DOZVOLOM

Pružaoci računovodstvenih usluga imaju još nešto više od šest meseci da usklade svoje poslovanje sa Zakonom o računovodstvu. To pre svega znači da sva pravna lica i preduzetnici koji se bave ovom delatnošću u Republici Srbiji treba blagovremeno da podnesu zahtev za dobijanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga i upišu se u registar. U registru […]

REGISTAR PRUŽALACA RAČUNOVODSTVENIH USLUGA – DO SADA UPISANO 342 SUBJEKTA

Ministarstvo finansija je pozvalo sva pravna lica i preduzetnike koji se bave pružanjem računovodstvenih usluga u Republici Srbiji, da blagovremeno podnesu zahtev za dobijanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga i upišu se u Registar pružalaca računovodstvenih usluga. Pravna lica i preduzetnici koji imaju registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga dužni su da imaju izdatu […]

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.