SVE O NEDOBITNIM ORGANIZACIJAMA

1.Šta se smatra nedobitnom organizacijom Nedobitna organizacija je svako pravno lice koje nije osnovano radi ostvarivanja dobiti, već je osnovano radi postizanja drugih ciljeva utvrđenih u njegovim opštim aktima. Nedobitnom organizacijom naročito se smatra: ustanova, politička organizacija, sindikalna organizacija, komora, crkva i verska zajednica, udruženje, fondacija i zadužbina. 2. Ko može osnovati nedobitnu organizaciju Ustanovu […]

UDRUŽENJA – OSNIVANJE, POREZI I RAČUNOVODSTVO

Udruženja građana osnivaju se prema važećim propisima kao neprofitne organizacije civilnog sektora koje rade u cilju opšteg dobra. Iako često zaključujemo da ove organizacije ne zarađuju, u praksi se pokazalo da mogu ponuditi proizvode i usluge koje naplaćuju. U ovom slučaju je nadležan Zakon o udruženjima, koja su dobrovoljna, nevladina, nedobitna i rade u opštem […]

ŠTA SVE TREBA ZNATI KADA SE OSNIVA UDRUŽENJE, ZADUŽBINA ILI FONDACIJA?

Da li znate, koja su prava i obaveze udruženja, zadužbina i fondacija kada se registruju u Srbiji? Na stranici Agencije za privredne registre (APR) u delu „Registri/ Udruženja/ Uputstva“ je objavljena brošura „Šta bi trebalo da znate kada osnivate udruženje, zadužbinu ili fondaciju.“Vodič je namenjen organizacijama civilnog društva u osnivanju i sadrži korisne informacije o […]

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.