MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent

ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI – IZMENE I DOPUNE

U „Službenom glasniku RS“, broj 96 od 8.10.2021 godine objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (u daljem tekstu: ZPPPA). Izmene i dopune stupaju na snagu 16.10.2021. godine, a odnose se na: podnošenje prijave PP OD-O po službenoj dužnosti od strane Poreske uprave; pravo na namirenje dospelih obaveza […]

PLAN PORESKE KONTROLE ZA 2021 GODINU

Poreska uprava je sačinila Godišnji plan poreske kontrole za 2021. godinu. Način vršenja poreske kontrole je propisan članom 118. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Poreska kontrola se vrši na osnovu godišnjeg plana, koji donosi direktor Poreske uprave, a koji je zasnovan na oceni poreskog značaja i poreskog rizika poreskog obveznika. Pri utvrđivanju plana […]

MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent
Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.

Preuzmite besplatan ebook klikom na dugme ispod.