MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent

URUČENJE REŠENJA ZA POLJOPRIVREDNIKE ZA 2020 GODINU

Poreska uprava obaveštava da je u toku uručenje za uplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje poljoprivrednika za 2020 godinu za osiguranike kojima se obaveza utvrđuje rešenjem poreskog organa.

Godišnja osnovica doprinosa iznosi 309.612,00 RSD. Stopa doprinosa PIO iznosi 25,5% a stopa doprinosa za zdravstvo 10,3%.

Godišnji iznos doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2020 godinu obveznik plaća u jednakim tromesečnim ratama u roku od 45 dana od dana početka tromesečja (15.02., 15.05., 15.08. i 15.11.2020. godine).

Privremene tromesečne akontacije u 2021 godini počev od prve koja dospeva 15.02.2021 godine, uplaćuju se sa pozivom na broj (BOP) koji je naveden u rešenju i naznačen za 2021 godinu.

Izvor: Obaveštenje Poreske uprave

MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent
Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.

Preuzmite besplatan ebook klikom na dugme ispod.