USLOVI ZA NOVE SUBVENCIJE UGOSTITELJSTVU I TURIZMU

Predviđeno je dodeljivanje bespovratnih sredstava privrednim subjektima iz oblasti ugostiteljske i turističke privrede u visini od 30.367 dinara po zaposlenom za koga je privredni subjekt isplatio zaradu za mesec Oktobar 2020 godine i podneo poresku prijavu.

 1. Ko ima pravo na bespovratna sredstva?

  Privredni subjekti u privatnom sektoru sa određenim pretežnim delatnostima. Privredni subjekti u privatnom sektoru su privredni subjekti koji nisu korisnici javnih sredstava (tzv. budžetski korisnici), i to:
 • rezidentna pravna lica
 • rezidentni preduzetnici
 • ogranci i predstavništva stranih pravnih lica

Pravo na bespovratna sredstva mogu da ostvare privredni subjekti koji su u APR kao pretežnu delatnost registrovali neku od sledećih delatnosti:

5610 – delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata
5621 – ketering
5629 – ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
5630 – usluge pripremanja i usluživanja pića
5510 – hoteli i sličan smeštaj
5520 – odmarališta i slični objekti za kraći boravak
5530 – delatnosti kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice
5590 – ostali smeštaj
7911 – delatnost putničkih agencija
7912 – delatnost tur-operatora
7990 – ostale usluge rezervacije i delatnosti povezane sa njima
7711 – iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila.


Dodatni uslov za dodelu bespovratnih sredstava je da je privredni subjekt isplatio zaradu za mesec Oktobar 2020 godine i da je podneo odgovarajuću poresku prijavu.

 1. Način dodele sredstava

  Poreska uprava sačiniće Spisak privrednih subjekata koji su, kao pretežnu delatnost, registrovali jednu od gore navedenih delatnosti, koji sadrži podatke o njihovom PIB-u i MB, nazivu i adresi (ulica i broj, mesto i poštanski broj), kao i podatke o broju zaposlenih za koje su privredni subjekti isplatili zaradu za mesec Oktobar 2020 godine i podneli odgovarajuću poresku prijavu. Spisak će se objaviti na internet stranicama Ministarstva finansija – Poreske uprave i Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

Odobrena sredstva subvencija uplaćivaće se korisnicima na posebne namenske dinarske račune koje će za ove potrebe otvoriti Ministarstvo finansija – Uprava za trezor.

Isplatu sredstava privrednim subjektima vršiće Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija na posebne namenske dinarske račune.

Privredni subjekti sa Spiska biće obavešteni o otvaranju namenskih dinarskih računa dostavljanjem obaveštenja u elektronsko poresko sanduče na portalu ePorezi.

 1. Prihvatanje i gubitak prava na subvencije

  Korišćenjem sredstava uplaćenih na poseban namenski račun privredni subjekt prihvata prava i obaveze iz Uredbe.

Privredni subjekt može izgubiti pravo na korišćenje subvencije iz dva razloga:

 • ukoliko smanji broj zaposlenih za više od 10% u periodu od 5. Decembra 2020 godine zaključno sa 31. Januarom 2021 godine, ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 5. Decembra 2020 godine za period koji se završava od 5. Decembra 2020 godine do 31. Januara 2021 godine
 • ukoliko dodeljena bespovratna sredstva u potpunosti ili delimično ne iskoristi isključivo za zarade zaposlenih.

  Proveru ovih uslova će vršiti Ministarstvo finansija, koje će, u slučaju neispunjenja navedenih uslova, obavestiti Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. Ovo ministarstvo nakon toga šalje zahtev privrednom subjektu za povraćaj sredstava.

Privredni subjekt koji izgubi pravo na korišćenje subvencija je dužan da, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, izvrši povraćaj iskorišćenih subvencija sa kamatom obračunatom po stopi po kojoj se vrši obračun kamate za kašnjenje u isplati poreskih obaveza, počev od dana kada je iskoristio sredstva do dana kada vrši povraćaj.

4. Dodatne informacije i mišljenja

U nastavku dajemo kratak pregled dodatnih informacija i mišljenja u vezi sa ovom Uredbom kako bi rešili eventualne nedoumice:

 • privredni subjekt treba da je isplatio zaradu za oktobar 2020. godine ako želi subvencije, nije dovoljno da je predao PPP-PD prijavu i platio samo doprinose, bez isplate neto zarade;
 • sredstva ne dobijaju privredni subjekti koji se bave nekom od delatnosti iz spiska delatnosti iz Uredbe kao dodatnom delatnošću (potrebno je da je delatnost registrovana kod APR kao pretežna delatnost);
 • sredstva se mogu koristiti za isplatu bilo koje zarade, za bilo koje zaposlene određenog privrednog subjekta, važno je samo iskoristiti sredstva do 15. februara 2021. godine;
 • ne dobijaju se sredstva na osnovu preduzetnika, samo na osnovu zaposlenih.

Izvor: Službeni glasnik

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.