MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent

Politika privatnosti i zaštita podataka

Kompanija MNP ADVISORY DOO NOVI SAD, Novosadskog sajma 8, Novi Sad, PIB: 112600446, MB: 21704342, je posvećena zaštiti svih informacija koje prikuplja i čuva o Vama. Korisnici naše stranice prihvataju da se podaci o njima koriste u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

MNP ADVISORY DOO prikuplja minimalnu količinu informacija o Vama u svrhu pružanja kvalitetne usluge. Politika privatnosti ukazuje na sve procese koji mogu rezultovati prikupljanjem podataka o Vama.

MNP ADVISORY DOO može prikupljati isključivo Vaše ime, prezime i email adresu. Ostale informacije mogu biti zahtevane u skladu sa promenama koje su naznačene na stranici.

MNP ADVISORY DOO prikuplja navedene podatke u svrhu slanja newsletter-a, besplatnih ebook-ova, obaveštenja o događajima i komunikacije sa korisnicima i sl.

MNP ADVISORY DOO prikuplja navedene podatke po osnovu pravnog osnova pristanka korisnika, legitimnog interesa i zaključenja tj izvršenja usluge.

MNP ADVISORY DOO štiti podatke korisnika putem enkriptovanih podataka, antivurs zaštite i fizičko-tehničke zaštite poslovnog objekta.

Svi korisnicii posetioci sajta www.mnp.rs imaju sledeća prava u vezi svojih podataka o ličnosti:

  • Pravo da dobijete potvrdu da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti
  • Pravo pristupa vašim podacima o ličnosti
  • Pravo na ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške
  • Pravo da zahtevate prekid obrade vaših podataka o ličnosti
  • Pravno na brisanje vaših podataka o ličnosti

Sva vaša prava možete ostvariti ako nas kontaktirate na sledeće načine:

  • Putem emaila: office@mnp.rs
  • Putem pošte na adresu: Novosadskog sajma 8, Novi Sad

 

MNP ADVISORY DOO koristi prikupljene informacije prvenstveno u svrhu obrade zahteva korisnika i posetioca stranice. Sve standardne mere predostrožnosti preduzimaju se kako bi se sprečio neovlašćen pristup ovim podacima. Od korisnika se može zahtevati naknadna provera identiteta kako bi informacije bile potpune. Korisnici imaju mogućnosti odjave sa te mailing liste.

MNP ADVISORY DOO ne razmenjuje ni jednu informaciju o korisnicima sa trećim stranama. MNP ADVISORY DOO može koristiti informacije u cilju održavanja kontakta sa korisnicima i obaveštavanja o razvoju našeg poslovanja. U ovom slučaju korisnici imaju mogućnost odjave sa mailing liste. Ukoliko u nekom trenutku u budućnosti budemo primorani otkriti prikupljene informacije trećoj strani (npr. državnim organima), o tome će korisnik biti obavešten i dati svoju saglasnost.

MNP ADVISORY DOO može povremeno objaviti informacije opšteg tipa trećim licima – na primer broj posetioca stranice koji su popunili neku online prijavu, ali pritom nikada neće uključiti informacije pomoću kojih bi se mogli identifikovati pojedinci, osobe koje su popunile spomenuti obrazac.

MNP ADVISORY DOO nije odgovoran za sadržaj informacija objavljenih od strane korisnika putem zakazivanja konsultacija i sl.

MNP ADVISORY DOO jemči da će strogo primenjivati sve standardne sigurnosne mere štiteći pritom lične podatke prikupljene od svojih korisnika. Ovo uključuje, ali nije ograničeno: pristup ličnim podacima sa lozinkom, ograničen pristup osetljivim podacima, kodiran transfer osetljivih podataka poslatih od strane korisnika na www.mnp.rs kontaktima za prijavu na newsletter, besplatan ebook ili konsultacije itd. 

Kompanija MNP ADVISORY DOO je rukovalac ličnim podacima koji se obrađuju u skladu sa Pravilima o zaštiti i obradi podataka i odgovoran je da obezbedi da je obrada podataka izvršena u skladu sa važećim zakonom. Uzimajući u obzir da ova pravila zaštite ličnih podataka (“Pravila o zaštiti i obradi podataka”) predstavljaju neodvojivi deo Uslova korišćenja i Politike zaštite privatnosti i da definicije određene navedenim Uslovima i Politikom određuju tumačenje Pravila, ljubazno vas molimo da pročitate Uslove korišćenja pre čitanja Pravila o zaštiti i obradi podataka.

MNP ADVISORY DOO zadržava pravo da bilo kada izmeni ovu Politiku privatnosti. Svaka izmena postaje važeća nakon njenog objavljivanja na stranici www.mnp.rs  Korisnik se obavezuje da povremeno pročita ovu politiku privatnosti kako bi bio upoznat sa eventualnim izmenama iste jer se ona povremeno ažurira u skladu sa promenama u zakonima iz Opšte regulative o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation – GDPR). Ukoliko korisnik nastavi koristiti stranicu i usluge kompanije MNP ADVISORY DOO nakon bilo koje nove verzije politike privatnosti, podrazumeva se da je istu prihvatio kao važeću.

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar Kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.

MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent
Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.

Preuzmite besplatan ebook klikom na dugme ispod.