MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent

porez na
kriptovalute i
tokene

Da li se radi o poreskim prijavama, potencijalnim poreskim olakšicama ili NBS evidenciji digitalne imovine - naša je ekspertiza da za vas sprovedemo najoptimalniji poreski tretman.

Da li se radi o poreskim prijavama, potencijalnim poreskim olakšicama ili NBS evidenciji digitalne imovine - naša je ekspertiza da za vas sprovedemo najoptimalniji poreski tretman.

porez-kripotvalute--mnp-advisory

Porez na kriptovalute i tokene

Porezi na kriptovalute i tokene predstavljaju još jedno polje u kom leži naša ekspertiza. Zakonom o digitalnoj imovini proširen je čitav spektar poreskog sistema u Srbiji. MNP Advisory pored tradicionalnih poreskih tretmana, svojim klijentima ukazuje na značajne poreske uštede i olakšanje poslovanja subjekata ukoliko svoje poslovanje kvalitetno i na vreme isplaniraju.
MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent
Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.

Preuzmite besplatan ebook klikom na dugme ispod.