MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent

Računovodstvo
kriptovaluta i
tokena

Pitate se da li se digitalna imovina knjiži kao nematerijalna imovina, ili možda kao zalihe? Na pravilan način računovodstveno evidentiramo i knjižimo digitalnu imovinu u vašim poslovnim knjigama.

Pitate se da li se digitalna imovina knjiži kao nematerijalna imovina, ili možda kao zalihe? Na pravilan način računovodstveno evidentiramo i knjižimo digitalnu imovinu u vašim poslovnim knjigama.

racunovodstvo-kripto2

Računovodstvo
kriptovaluta i
tokena

Računovodstvo kriptovaluta i tokena ili računovodstvo nove generacije (new generation accounting) predstavlja ekspertizu MNP Advisory agencije. Moderno računovodstvo obuhvata vođenje posebnih evidencija, posebnih registara nematerijalne imovine (digitalne imovine), obaveštavanje NBS u ime klijenta kao i slanje raznih izveštaja koji se tiču digitalne imovine (kriptovaluta i tokena) a koji su zakonom obavezni. Pored već navedenog tu smo i da klijentima pomognemo u naplati usluga u kriptovalutama i tokenima, investiranju u kriptovalute i tokene, isplati zarada u kriptovalutama i tokenima kao i emitovanju svojih kriptovaluta i tokena.
MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent
Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.

Preuzmite besplatan ebook klikom na dugme ispod.