DIREKTNA DAVANJA 2021

Vlada Srbije je usvojila propis kojim je predviđena isplata novih direktnih davanja za privredne subjekte u privatnom sektoru.

Uredba stupa na snagu 13. Februara 2021 godine.

U ovom tekstu dajemo osnovni pregled stavki po kojima se Uredba razlikuje u odnosu na Uredbu o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima iz 2020 godine:

 • Vrši se isplata direktnih davanja u Aprilu, Maju i Junu na osnovu PPP-PD prijava za Februar, Mart i April 2021 godine;
 • Iznos direktnog davanja po zaposlenom iznosi polovinu osnovne minimalne neto zarade za januar 2021 godine, odnosno 15.450,12 dinara;
 • Nisu predviđene fiskalne pogodnosti, odnosno odlaganje obaveza po osnovu poreza i doprinosa;
 • Primljena sredstva po osnovu direktnih davanja mogu se iskoristiti najkasnije do 30. Jula 20211 godine;
 • Prihvatanje direktnih davanja za subjekte koji podnose PPP-PD prijave vrši se davanjem izjave na portalu ePorezi, posebno za svaku isplatu direktnog davanja, do poslednjeg dana u mesecu koji prethodi mesecu u kojem se vrši isplata diretknih davanja (npr: najkasnije do 31. Marta za isplatu u Aprilu);
 • Privredni subjekt koji ima račune kod više banaka najkasnije do 25. Marta 2021 godine dostavlja podatak o banci gde će mu biti otvoren COVID račun (preko portala ePorezi);
 • Predviđeno je rešenje za slučajeve pogrešnog prenosa sredstava sa COVID računa. Banke će po dobijanju pismenog obaveštenja i zahteva privrednog subjekta koji je načinio grešku, u slučaju da banka ustanovi da se radi o nenamernoj grešci, omogućiti svom klijentu da uplati novčana sredstva koja je prethodno greškom preneo sa namenskog računa;
 • Privredni subjekt koji izvrši isplatu dividende u periodu od dana stupanja na snagu Uredbe do kraja 2021 godine gubi pravo na direktna davanja;
 • Pravo na direktna davanja ne može ostvariti privredni subjekt kojem je na poslednji dan meseca koji prethodi mesecu u kome se isplaćuju direktna davanja privremeno oduzet PIB.

  U nastavku podsećamo na osnovni razlog za gubitak prava na korišćenje direktnih davanja (kao i prošle godine) – smanjenje broja zaposlenih za više od 10%:

„… privredni subjekt gubi pravo na korišćenje direktnih davanja ukoliko u periodu od dana stupanja na snagu Programa pa do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja, smanji broj zaposlenih za više od 10% ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom u privatnom sektoru zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre stupanja na snagu Programa za period koji se završava u periodu od dana stupanja na snagu Programa do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja.“

Izvor: Neobilten

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.